جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > مراکز تحقیقاتی  > مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه > مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی (GCRC) > مقالات مرکز (GCRC) 

 

 گزارش مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی سال 1394

رديف

عنوان مقاله

 

نويسندگان

عنوان مجله

شماره، سال و صفحه

1

ISI

IF: 1.142

 Evaluation Indexes of Military Hospitals From the

Experts' Perspective: A Qualitative Study

Ahmad Ameryoun, Ali Akbar Haghdoost, Rouhollah Zaboli,

Tayebeh Mirzaei, Shahram Tofighi, Mohammad Amin Shamsi

Disaster Medicine and Public Health Preparedness

 Volume 9 / 2015, pp 409-414

2

Index copernicus

Conversations of the mind: the Impact of journal writing on enhancing EFL medical students'reflections, attitudes, and sense of

self

Zahra Hashemi

Tayebeh Mirzaei

Procedia - Social and Behavioral Sciences

199 (2015) 103 - 110

3

Pub med

Factors Hindering Organizational Learning:

Perspectives of Iranian Nurses

Ali Ravari,

Nahid Dehghan Nayeri,

Sakineh Sabzevari,

Shahin Heidari

 

British Journal of Medicine & Medical Research

 

9 (9), 1-12, 2015

  

4

ISC

 

 Nursing Students' Time Management: Directing Activities toward Personal Goals

 Tayebeh Mirzaei

Fatemeh Oskouei Forough Rafii

Ali Ravari

Client-Centered Nursing Care

. Volume 1. 20151

5

ISC

Investigating the Relationship Between the Early Rising and Depression Studied on the Students in Rafsanjan University of Medical Sciences

Mazhari

Ali Ravari*

Ali Ansari

Quran Med

May; 3(1): e8848

6

Pub med

Critical Care Nurses' Attitudes about Influences of Technology on Nursing Care

 

Sakineh Sabzevari,

Tayebeh Mirzaei,

Behnaz Bagherian,

Maryam Iranpour

 

British Journal of Medicine & Medical Research

,

9(8): 2015;1-10,

7

Pub med

Short Term Effects of Islamic Zikr on Anxiety, Stress, and Depression in Mothers of Children with

Congenital Heart Disease

 

Tayebeh Mirzaei,

Monirsadat Nematollahi,

Sakinne Sabzevari,

Saeed Dehghan, Mohamad Javad Soleymanpour

British Journal of Medicine & Medical Research

 

  

10(4): 20151-5,

8

ISC

 The effects of head and face massage on delirium among elderly women hospitalized in coronary care units

Maral Makinian

Tayebeh Mirzaei *

Ali Ravari

Iranian Journal of Critical Care Nursing

8 (3): 2015;125-132

 

9

 copernicus

Applying Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) in Healthcare

 

Ameryoun A, Zaboli R, Haghoost AA, Mirzae T, TofighiS5, Shamsi MA

International Journal of Medical Research and Review

Vol 2/ Issue 6/2014/ 610_616

10

ISC

مقايسه تاثير آموزش شبيه سازی ويديوئی و سخنرانی بر دانش و اعتماد به نفس در زمينه معاينه قلب و ريه در دانشجويان مامايی

اعطم حیدر زاده

منصوره عزیززاده فروزی

 طیبه میرزایی*

مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی

دوره 8، شماره 20،    1394، صفحات 32- 25

11

ISC

مقایسه تأثیر آموزش معاینه قلب و ریه مبتنی بر شبیه سازی توسط مانکن با سخنرانی بر دانش و

اعتماد به نفس دانشجویان مامایی

 

 اعظم حیدرزاده

 طیبه میرزایی

منصوره عزیززاده فروزی

نشریه آموزش پرستاری

دوره 4، شماره 4، 1394، 89-81

 

12

EMBASE

Effects of Patient Educational Programs on the Headache Caused by Spinal Anesthesia

Reza Aberomand,

Ali Ravari,*

Tayebeh Mirzaei,

 Mohsen Savaie

Evidence Based Care Journal 2016

5 (4): 2016:41-50

13

EBSCO

Comparison of the Efficacy of MassageTherapy and Aromatherapy Massage with Geranium on Depression in Postmenopausal Women: A Clinical Tria

S. MaryamLotfipur Rafsanjani,

Reza Vaziri-Nejad,* Shayesteh Ismailzadeh,

Ali Ansari-Jaberi, Reza Bekhradi,

Ali Ravari, Jafar Akbar

 

Zahedan J Res Med Sci.

15: 2015;29- 33

14

 

ISI

IF: 1.446

Are RIG-1 and MDA5 Expression Associated with Chronic HBV Infection?

 

نویسنده اول افیلشن مرکز را داده.

 

 

Maryam Ebrahim,

Vahid Mirzaei,

Reza Bidaki,

Ziba Shabani,

Hamid daneshvar, Masoud Karimi-Googheri,

Mehdi Khaleghinia, Mohammad Reza Afrooz,

Yaser Yousefpoor, and Mohammad Kazemi Arababadi

VIRAL IMMUNOLOGY

Volume 28 2015,504-508

15

ISC

The effects of training hospital visitors on patient satisfaction: a quasiexperimental

study

Ali Akbari,

Ali Ravari,

Fatemeh Hoseini

Iranian Journal of Critical Care Nursing

2015;8(1):7-12

16

ISC

 بررسی تأثیر ترتیب و روش تزریق واکسن ثلاث و هپاتیت B بر پاسخ درد شیرخواران مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان

فاطمه عبدلی،

علی راوری،

حسن خدادادی،

مجتبی خسروانجم

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 4، 1394، 664- 655

 

17

Pub med

 

Neurofibromatosis type1, presenting as a rare widespread Neurofibromas with cord compression

Alireza Vakilian,

Amir Moghadam-Ahmadi,

Habib Farahmand

Iranian Journal of Neurology

2016; 15(1): 1-3

18

ISI:

IF: 2.467

New insights into the role of stromal cell-derived factor 1 (SDF-1/CXCL12) in the pathophysiology of multiple sclerosis

Hossein Khorramdelazad, Vahid Bagheri, Gholamhossein Hassanshahi,

Masoud Zeinali, Alireza Vakilian

Journal of Neuroimmunology

 290 (2016) 70-75

 

19

Pub med

 

ASC provides a potential link between depression and inflammatory disorders: A clinical study of depressed Iranian medical students

 

Mohammad Momeni,

Khodayar Ghorban,

Maryam Dadmanesh,

Hassan Khodadadi,

Reza Bidaki, Mohammad -Kazemi  Arababadi Derek Kennedy

Nordic Journal of Psychiatry

 

2015: 1-5

20

ISI

IF:

0.989

Increased mRNA Level of Orexin1 and 2 Receptors Following Induction

of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice

Iman Fatemi,

Ali Shamsizadeh

Ali Roohbakhsh

Fatemeh Ayoobi

Mohammad- Hossein Sanati Manijeh Motevalian

 

Iran J Allergy Asthma Immunol

15(1):2016;:20-26

 

 

21

Pub med

 

Neurofibromatosis type1, presenting as a rare widespread Neurofibromas with cord compression

Alireza Vakilian,

Amir Moghadam-Ahmadi,

Habib Farahmand

Iranian Journal of Neurology

15(1): 2016; 1-3

22

ISC

 

بررسی اثرات عصاره متانولی دانه گیاه رازیانه در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موشهاي صحرایی ماده، با استفاده از آزمونهاي رفتاري

 

(نویسنده اول افیلیشن مرکز را داده)

حسن نکیسا

 فاطمه ایوبی

وحید احسانی

 مجتبی اکرمیان

فاطمه خواجه حسنی محمدرضا رحمانی

محمدالله توکلی

 علی شمسی زاده

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 1394: 22(2)، 125- 133

23

ISC

نقش سلامت عمومی در رخداد خطاهای پرستاری در بین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391

فاطمه حسینی 

مجید کاظمی  

علی اکبری

 

سلامت جامعه

7 (4): 2014;27-35

24

Copernicus

Factors Associated with the Time form Myocardial Infarction Onset to Hospital Arrival in Southeastern Iran

Lida Soltani

Ali Ravari*

Sakine Sabzevari

British Journal of Medicine & Medical Research

 

13(11): 1-7, 2016

 

 خلاصه مقالات مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی که در همایش‌های داخلی ارائه‌شده‌اند

 

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

محل برگزاری و سال برگزاری

نام کنگره

1

 مدیریت زمان دانشجویان پرستاری ورود ناخواسته، در حاشیه قرار دادن وظایف تحصیلی

طیبه میرزایی، فاطمه حق‌دوست اسکویی

فروغ رفیعی، علی راوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 1393.

کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل:

ارتقا کیفیت آموزش بالینی

2

 

چالش‌های اخلاقی مراقبت از سالمندان

علی راوری

طیبه میرزایی

سکینه میرزایی

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و تهران در تاريخ 7 و 8 خردادماه 93

دومين كنگره بین‌المللی اخلاق پرستاري

ارائه پوستر

3

 

عوامل مؤثر در بروز خطاهای پرستاری در بین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فاطمه حسینی،  مجید کاظمی ، علی اکبری

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهمن 1394

 چهارمین كنگره بین‌المللی اخلاق پرستاري

ارائه پوستر

4

 

بررسی میزان رضایت آگاهانه بیماران از تزریق خون در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فاطمه حسینی، علی اکبری

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهمن 1394

چهارمین كنگره بین‌المللی اخلاق پرستاري

ارائه پوستر

5

Glycatedhemoglobin in acute stroke

 

Alireza Vakilian,AmirMoghadamAhmadi, Moslem Heidari, Marjan Saeedinezhad

Iran; May 2015

 international congress of neurology(poster).

6

Comparison of serum lipids levels in patients with ischemic and hemorrhagic strokes (Rafsanjan 2013-14)..

Alireza Vakilian, Amir Moghadam Ahmdi, Moslem Heidari, Mohammad Shamsaddini

Iran, Shiraz. 2015

International Iranian stroke congress, (poster)

7

CCL3, 4, 24, 26 Chemokines study during acute phase of stroke,

 

Alireza Vakilian,Amir moghadam Ahmadi,Gholamhossein Hasanshahi, Mehdi Sarsangi,Roohollah Afsari

Iran, 2015

Iranian stroke congress.(poster)

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 712
 بازدید امروز : 433
 کل بازدید : 401015
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 0.7812