پنج شنبه ١٤ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی  > مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه > مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی (PPRC) > طرح‌های تحقیقاتی مرکز (PPRC) 

طرح‌های تحقیقاتی انجام‌شده در مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی

ردیف عنوان طرح سال تصویب
۱ مقايسه دو روش ارزشيابي سنتي و online از نحوه آموزش استاد براساس ديدگاه دانشجويان و اساتید 89
۲ بررسی اثر مصرف نیکوتین بر تحمل ، وابستگی و اثر ضد دردی تک دوز و دوزهای متعدد مورفین در موش صحرایی نر 89
۳ بررسي شيوع اعتياد به ترياک و اختلال هاي حافظه در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در سطح استان کرمان در سال 1389 89
۴ بررسی اثرات مورفین بر آنژیوژنز قلبی و میزان حساسیت بارورفلکس ها  درپرفشاری خون با روش (K1C 2) در موش های صحرایی 89
۵ بررسي اثر  Postconditioning بر درمان تأخیری ایسکمی مغزی با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب  (r-tPA) در مدل سكته مغزي امبوليك در موش صحرايي نر 89
۶ اثر مصرف مزمن مورفین بر حافظه لمسی در موش صحرایی نر 90
۷ اثر یادگیری لمسی بر غلظت سرمی IL-17  در موش صحرایی نر 90
۸ بررسی اثرات مورفین ونیکوتین بر آنژیوژنز قلبی و میزان حساسیت بارورفلکس هادر پرفشاری خون با روش گلد بلات دو کلیه ای درموش های صحرایی 90
۹ بررسی اثر گياه پنج انگشت بر حافظه و يادگيري  در موش صحرايي ماده اواريكتومي شده   90
۱۰ بررسی سیستم قلبی عروقی از منظر قرآن 90
۱۱ بررسی گیاهان دارویی و میوه ها از منظر قرآن 90
۱۲ ژنتیک از دیدگاه قرآن 90
۱۳ اثر عصاره ی آبی الکلی خاکشیر، درمنه و کلپوره براسهال  ناشی از سندرم ترک مورفین در موش صحرایی نر 90
۱۴ بررسی اثر مصرف عصاره ی هیدروالکلی کاسنی توسط موش های صحرایی زایمان کرده بر روی بیلی روبین نوزادان نر آنها 90
۱۵ بررسی نقش گیرنده TRPV1 ناحیه هیپوکامپ شکمی در  یادگیری وحافظه فضایی موشهای صحرائی نر 90
۱۶ بررسي اثر  Postconditioning بر درمان تأخیری ایسکمی مغزی با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب  (r-tPA) در مدل سكته مغزي امبوليك در موش صحرايي ماده اوارکتومی شده. 90
۱۷ بررسي بررسي اثر استرس شناي حاد و مزمن روي پاسخ به درد و بيان ژن گيرنده هاي  اورکسين در ساقه مغز موش صحرايي نر 90
۱۸ برهم کنش سیستم های دوپامینرژیک و اپیوییدرژیک در ناحیه هیپوکامپ خلفی در تعدیل درد دهانی صورتی در موش بزرگ آزمایشگاه 90
۱۹ اثر عصاره ی آبی الکلی خاکشیر، درمنه و کلپوره بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک  در موش صحرایی نر 90
20 بررسي اثر exercise preconditioning بر بیان گيرنده هاي TRPV1 متعاقب القاي ایسکمی موقت مغز در موش صحرایی 90
21 بررسي اثر exercise preconditioning بر عملکرد نورون ها (بررسی شاخص های رفتاری و التهاب)  متعاقب القاي ایسکمی موقت مغز در موش صحرایی 90
22 عنوان طرح به فارسي: اثر گياه یونجه alfaalfa بر حافظه و يادگيري در موش صحرايي ماده اواريكتومي شده 91
23 بررسی اثر عصاره آبی برگ گياه شويد بر تشنجات صرعی ناشی از کيندلينگ آميگدال در موش صحرایی 91
24 بررسي اثر هیپوترمی تأخیری مستقیم  مغز بر درمان تأخیری ایسکمی مغزی با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب  (r-tPA) در مدل سكته مغزي امبوليك در موش صحرايي 91
25 اثر هیپوترمی بر درمان تاخیری ایسکمی مدل مغزی امبولیک با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب درموش صحرایی نر 91
26 بررسی اثر postconditioning بر روی میزان تولید سایتوکین های التهابی در سکته مغزی مدل امبولیک در موش صحرایی نر 91
27 بررسي نقش رسپتورهایTRPV1  در یک مدل پارکینسونی موشهای صحرایی با تزریق  داخل بطني  6- هیدروکسی دوپامین  91
28 تعیین اثر عصاره آبی بومادران بر یادگیری لمسی در موش سوری نر 91
29 بررسی نقش گیرنده های کانابینوئیدی موجود در هسته آکومبنس در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی القاء شده توسط مورفین در موش های بزرگ آزمایشگاهی 91
30 بررسي اثر هیپوترمی تأخیری مستقیم  مغز بر درمان تأخیری ایسکمی مغزی با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب  (r-tPA) در مدل سكته مغزي امبوليك در موش صحرايي 91
31 اثر ورزش بر پیامد ایسکمی مغزی در مدل سکته مغزی ایجاد شده با بستن دائم شریان مغزی میانی در موش‌های سوری ماده‌ اوارکتومی شده 92
32 بررسی اثر عصاره الکلی پروپولیس استان های خراسان رضوی و کرمان در آسیب مغزی ناشی از ایسکمی فوکال در موش 92
33 بررسی اثرات عصاره متانولی دانه گیاه رازیانه (Feoniculum Vulgare Mill) در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6- هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی ماده 92
34 بررسی اثرات عصاره ی آبی گیاه بومادران در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6- هیدروکسی دوپامین در موش های صحرایی نر 92
35 مطالعه بررسی اثر آنتاگونیست رسپتور  GABAc) TPMPA) بر خواص الکتروفیزیولوژیک  نورون های قشر بشکه ای در موش صحرایی نر 92
36 بررسی اثر نوروترانسمیتر  کوله سیستوکینین بر خواص الکتروفیزیولوژیک نورونهای قشر بشکه ای در موش صحرایی نر 92
37 بررسي اثر تخريب دائم بخش روسترال شکمي- مياني بصل النخاع روي بي دردي ناشي از استرس شنا درآزمون فرمالين در موش صحرايي 92
38 نقش گیرنده های ارکسینی ناحیه تگمنتوم شکمی بر روند حساسیت به مورفین پس از تحریک شیمیایی ناحیه هیپوتالاموس جانبی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی 92
39 بررسی اثر مدل انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی (Experimental autoimmune encephalomyelitis "EAE") بر یادگیری لمسی در موش سوری C57BL/6 نر 92
40 بررسی اثر طب فشاری در نقاط  rn4 و rn6  برتسکین دردهای قاعدگی اولیه بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391 92
41 مقایسه پلیمرفیسم c424C/A موجود در اینترلوکین 25 در بیماران مبتلا به MS و افراد سالم 92
42 بررسی اثر درمانی مکمل  عصاره آبی بومادران بر علایم، شدت بیماری و اختلالات حافظه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 93
43 اثر  مهاركننده مونواسيل گليسرول ليپاز (JZL184) بر سكته مغزي مدل بستن دائم  شریان مغزی میانی درموش سوري نر 93
44 بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی پسته در تشنج القائ شده توسط پنتیلن تترازول  (Pentylenetetrazol (PTZ  در موش صحرایی  نر 93
45 بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی پسته بر یادگیری لمسی و احترازی در موش سوری  نر 93
46 بررسي اثر عصاره هيدروالکلي پسته بر مسمومیت کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن درموش صحرايي نر 93
47 بررسی اثر آگونيست (Capsaicin) و آنتاگونيست   ( AMG9810) گیرنده TRPV1 برپیامد سکته مغزی و بیان ژن TRPV1  و    Toll -like Receptor2 and 4 در مدل انسداد دائم  شریان مغزی میانی در موش صحرایی نر 93
48 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته بر خستگی عضلانی در موش صحرایی نر 93
49 بررسی اثر نارینژین بر خستگی عضلانی در موش صحرایی نر 93
50 بررسی اثر تروگزروتین بر خستگی عضلانی و فعالیت ماتريکس متالوپروتئيناز- 9 در موش صحرایی نر 93
51 بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی پسته بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی نر 94
52 اثر خنک کننده سر و شرطی سازی ایسکمیک از راه دور در اندام بر روی نتیجه بیماران مبتلا به آسیب های مغزی 94
53 بررسی اثرات متفورمین بر یادگیری لمسی، رفتار شبه اضطرابی و فاکتور نورتروفیک مشتق از مغز(BDNF)در موش سوری اوارکتومی شده 94
54 اثر مصرف تك دوز ترياك بر خستگي عضلاني و مركزي در موش صحرایی نر 94
55 بررسی نقش گیرنده های ارکسینی 1و 2  در ناحیه تگمنتوم شکمی در بازگشت به مصرف  مورفین در  مدل ترجیح مکان شرطی در موش بزرگ آزمایشگاهی 94
56 بررسي شيوع اعتياد به ترياک و اختلال هاي شناختی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در شهر رفسنجان در سال 1393 94
57 بررسي اثر تزریق داخل بطنی مهار کننده گيرنده هاي TRPV1 بر فرایند binding (همگرایی اطلاعات متفاوت حسی) در موش صحرايي نر 94
58 اثر مهار مسیر مونواسیل گلیسرول لیپاز مغز بر پیامد سکته مغزی  و ارتباط متقابل آن با سیستم کانابینونیدی در مدل بستن دائم شریان مغزی میانی موش سوری 94
59 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه چاي كوهي بر روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری 94
60 بررسی میزان اختلالات شناختی و حافظه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان رفسنجان در سال 1394 94
61 بررسی اثرات آسکوربیک اسید بر یادگیری لمسی، حافظه کاری، رفتار شبه اضطرابی و فاکتور نورتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در موش سوری اوارکتومی شده 94
62 بررسی اثر تجویز تروگزروتین بر خستگی عضلانی، استرس اکسیداتیو و بیان ژن های  bcl-2 و Bax در موش های صحرایی نر 94
63 اثر تزریق تک ‌دوز مرفین بر خستگی عضلانی  در موش‌ صحرایی نر 95
64 بررسی اثر متفورمین بر برخی پیامدهای روند پیری طبیعی در طی یک دوره یک ساله در موش سوری ماده اوارکتومی شده 95
65 اثر دوز موثر مهاركننده مونواسيل گليسرول ليپاز (JZL-184)بر پيامد سكته مغزي و عوارض جانبي تجويز فعال كننده پلاسمينوژن بافتي(r-tPA) در مدل بستن دائم شريان مغزي مياني موش سوري 95
66 بررسی اثر متفورمین بر تغییرات مرتبط با پیری در موش های سوری ماده اوارکتومی شده 95
67 بررسی اثر پلی فنل اولئوروپئين (oleuropein) بر نقص شناختی ، سطح مغزی BDNF و برخی فاکتورهای آنتی اکسدانی در موشهای وابسته به مورفین 95
68 بررسی اثر  امواج 2.4 گیگا هرتزی ساطع شده از دستگاه های کوچک وای فای خانگی بر تشخیص شیئ با استفاده از تعامل بین دو مودالیته ی حسی و همچنین بیان ژن گیرنده موسکارینی M1 وبیان ژن MGAT1  در هیپوکمپ موش صحرایی 95
69 بررسی اثرات متفورمین بر یادگیری لمسی، رفتار شبه اضطرابی و فاکتور نورتروفیک مشتق از مغز(BDNF)در موش سوری اوارکتومی شده 95
70 مطالعه اثر ممانتین بر خواص الکتروفیزیولوژیک نورون‌های قشر بشکه‌ای مغز و یادگیری لمسی در موش صحرایی نر 96
71 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته بر حافظه کاری و رفتار شبه اضطرابی در موش سوری اوارکتومی شده  
72 بررسی اثر تروگزروتین بر آسیب مغزی ناشی از ایسکمی فوکال در موش سوری 96
73 اثر شرطی سازی و ورزش بر سطوح سرمی سایتوکین های IL-6،  TNF-α و شاخص های سندروم متابولیک درموش‌های سوری تحت رژیم فرکتوز 96
74 بررسی اثر سوماتریپتان بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری 96
75 تهیه اشکال دارویی موضعی از عصاره پسته به منظور ترمیم زخم ناشی از سوختگی در مدل حیوانی موش صحرایی  96
76 مطالعه اثر متفورمین بر اختلال شناختی القا شده با آسیب ایسکمی / پرفیوژن مجدد در موش صحرایی 96
77 بررسی اختلالات رفتاری ناشی از سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش صحرایی 96
78 مطالعه اثر متفورمین بر روند بروز سندرم ترک و برخی فاکتورهای آنتی اکسیدانی در موشهای صحرایی نر وابسته به مورفین 96
79 مطالعه اثر پیش درمانی با متفورمین در اختلال شناختی القا شده با آسیب ایسکمی / پرفیوژن مجدد در موش صحرایی نر 96
80 مطالعه اثر درمان کوانزیمQ-10  بر اختلال شناختی القا شده با آسیب ایسکمی / پرفیوژن مجدد در موش صحرایی نر 96
81 مطالعه اثر اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) بر نقص شناختی، آپوپتوز، التهاب، سطح فاکتور رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و برخی فاکتورهای آنتی اکسیدانی در هیپوکمپ موش های تیمار شده با مورفین 96
82 اثر متفورمین بر برخی فاکتورهای مرتبط با پیری در موش صحرایی میان سن نر تحت شرایط استرس مزمن 96
83 بررسی اثر حفاظتی تروگزروتین (Troxerutin) بر شاخصهای همودینامیکی، عملکردی و بافتی کلیه متعاقب انسداد کامل یکطرفه حالب در موش صحرایی نر 96
84 مقایسه توانایی تصویرسازی ذهنی حرکتی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس زن و مرد 97
85 تعیین روایی و پایایی زمان سنجی تصویرسازی ذهنی حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 97
86 تأثیر چهار هفته تمرین استقامتی به همراه مکمل کوآنزیم Q10 بر روی فاکتورهای رفتاری در موشهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک 97
87 مطالعه اثر متفورمین در ایجاد تحمل به اثرات ضد درد مورفین در موش سوری، بررسی نقش سیستم نیتررژیک 97
88 بررسی خلاقیت همگرا و واگرا، عاطفه مثبت و منفی، انگیزش، افسردگی و اضطراب در بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهرستان رفسنجان 97
89 اثر آفت کش ها بر عملکرد سیستم عصبی کشاورزان شهرستان رفسنجان 97
90 بررسی عملکرد شناختی کارگران کشاورز شهرستان رفسنجان و انار 97
91 اثر آفت کش ها بر عملکرد غده تیروئید کشاورزان شهرستان رفسنجان 97
92 بررسی اثر داروی آتروواستاتین بر عوارض کلیوی و کبدی ناشی از پیری (Aging) القاء شده توسط D-Galactose در موش سوری نر 97
93 بررسی اثر محافظتی کارواکرول (Carvacrol) بر مسمومیت کلیوی القاء شده با استامینوفن در موش صحرایی نر 97
94 بررسی عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی شهرستان رفسنجان در سال  1397 97
95 مطالعه توانایی باروری کارگران مرد کشاورز شهرستان رفسنجان و انار 97
96 تاثیر کوتاه مدت اثر  امواج 4/2 گیگا هرتزی ساطع شده از دستگاههای کوچک وای فای خانگی بر خواص الکتروفیزیولوژیک نورون‌های قشر بشکه‌ای مغز در موش صحرایی نر 98
97 بررسی اثرات شرطی سازی از راه دور بر برخی تغییرات مرتبط با پیری القا شده با اوارکتومی در موش صحرایی ماده 98
98 مطالعه اثر متفورمین بر تکامل سیستم عصبی و بیان  ژن های  CGRP, NGF,BDNF وNT3  در مغز جنین و بررسی رفتار شبه اضطرابی و حافظه کاری در نوزاد موش های باردار تحت استرس سه ماه پس از تولد 98
99 مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی بومادران (Achillea millefolium) بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری نر 98
100 مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus jalas) بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری نر 98
101 مطالعه اثر ضد درد تروگزروتین بر درد دهانی- صورتی در موش صحرایی 98
102 بررسی ارتباط بین گروه های خونی (ABO) ، مزاج و واکنش کارکنان در برابر تغییر 98
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1087
 بازدید امروز : 774
 کل بازدید : 523691
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1.0301