يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
En
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی  > مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه > مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی (IIDRC) > مقالات مرکز (IIDRC) 

مقالات منتشرشده مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی در مجلات علمی

لینک پروفایل و مقالات مرکز در پایگاه‌های استنادی و علمی:ISI WoS | PubMed | Scopus | Google Scholard

1.  Zainodini, N., et al., Nisin Induces Cytotoxicity and Apoptosis in Human Asterocytoma Cell Line (SW1088). Asian Pac J Cancer Prev, 2018. 19(8): p. 2217-2222.

2.  Taeb, M., et al., Effect of beta-D-mannuronic acid (M2000) on oxidative stress enzymes' gene using healthy donor peripheral blood mononuclear cells for evaluating the anti-aging property. Curr Drug Discov Technol, 2018.

3.  Shabani, Z., V. Tavakkolian, and A.R. Sayadi, Epidemiology and some of the effective risk factors on the positive cases of hepatitis B infection in the referred pregnant women to the Nik Nafs maternity hospital of Rafsanjan in 2013-2014. A cross-sectional survey in Iran. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences, 2018. 20(1): p. 69-75.

4.  Shabani, Z., A. Rahnema, and A.R. Sayadi, The drug resistance pattern of Escherichia coli bacteria in the laboratory of Ali ebn Abitaleb hospital of Rafsanjan, in 2015 and 2016. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences, 2018. 20(1): p. 137-141.

5.  Sepehri, Z.S., et al., Comparison of serum levels of IL-6, IL-8, TGF-beta and TNF-alpha in coronary artery diseases, stable angina and participants with normal coronary artery. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 2018. 64(5): p. 1-6.

6.  Rahmanzadeh-Shahi, S., et al., Interleukin-6 and Tumor Growth Facto are Risk Factors-beta for idiopathic Epistaxis. Laboratory Medicine, 2018. 49(4): p. 329-341.

7.  Nemati, M., et al., Humoral and T cell-mediated immune response against trichomoniasis. Parasite Immunol, 2018. 40(3).

8.  Mohammadi Shahrokhi, V., et al., IL-17A and IL-23: plausible risk factors to induce age-associated inflammation in Alzheimer's disease. Immunol Invest, 2018: p. 1-11.

9.  Mirkamandar, E., et al., Association of a single nucleotide polymorphism in the TLR2 gene (rs3804099), but not in the TLR4 gene (rs4986790), with Helicobacter pylori infection and peptic ulcer. Turk J Gastroenterol, 2018. 29(3): p. 283-291.

10.  Khorasani, M.M.Y., et al., Association of S100 calcium-binding protein A12, receptor for advanced glycation endproducts, and nuclear factor-kappaB expression with inflammation in pulp tissues from tooth caries. J Investig Clin Dent, 2018. 9(1).

11.  Khademi, M., et al., The effects of fluoxetine on the human adipose-derived stem cell proliferation and differentiation. Fundam Clin Pharmacol, 2018.

12.  Jafarzadeh, A., et al., T cell subsets play an important role in the determination of the clinical outcome of Helicobacter pylori infection. Microb Pathog, 2018. 116: p. 227-236.

13.  Hosseini, M., et al., Protective effect against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for beneficial effects of L-arginine on lipopolysaccharide induced memory impairment in rats. Drug Chem Toxicol, 2018. 41(2): p. 175-181.

14.  Hatamipour, M., et al., Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue with antitumor properties. J Cell Physiol, 2018. 233(12): p. 9247-9260.

15.  Golshiri-Isfahani, A., M. Amizadeh, and M.K. Arababadi, The roles of toll like receptor 3, 7 and 8 in allergic rhinitis pathogenesis. Allergol Immunopathol (Madr), 2018. 46(5): p. 503-507.

16.  Doulabi, H., et al., Analysis of Th22, Th17 and CD4(+)cells co-producing IL-17/IL-22 at different stages of human colon cancer. Biomed Pharmacother, 2018. 103: p. 1101-1106.

17.  Bokharaei-Salim, F., et al., Investigation of the effects of a prevention of mother-to-child HIV transmission program among Iranian neonates. Arch Virol, 2018. 163(5): p. 1179-1185.

18.  Bassagh, A., et al., Diminished circulating concentration of interleukin-35 in Helicobacter pylori-infected patients with peptic ulcer: Its association with FOXP3 gene polymorphism, bacterial virulence factor CagA, and gender of patients. Helicobacter, 2018. 23(4): p. e12501.

19.  Babayani, M., et al., Onychomycosis due to dermatophytes species in Iran: Prevalence rates, causative agents, predisposing factors and diagnosis based on microscopic morphometric findings. J Mycol Med, 2018. 28(1): p. 45-50.

20.  Asadikaram, G., et al., The study of the serum level of IL-4, TGF-beta, IFN-gamma, and IL-6 in overweight patients with and without diabetes mellitus and hypertension. J Cell Biochem, 2018.

21.  Asadikaram, G., et al., Downregulation of IL-22 can be considered as a risk factor for onset of type 2 diabetes. J Cell Biochem, 2018. 119(11): p. 9254-9260.

22.  Arababadi, M.K., R. Nosratabadi, and G. Asadikaram, Vitamin D and toll like receptors. Life Sci, 2018. 203: p. 105-111.

23.  Yaghoobi, H., et al., Life expectancy and years of life lost in HIV patients under the care of BandarAbbas Behavioral Disorders Counseling Center. Nepal J Epidemiol, 2017. 7(4): p. 702-712.

24.  Vakilian, A., et al., Vitamin B12 in Association with Antipsychotic Drugs Can Modulate the Expression of Pro-/Anti-Inflammatory Cytokines in Alzheimer Disease Patients. Neuroimmunomodulation, 2017. 24(6): p. 310-319.

25.  Salehipour, Z., et al., Bifidobacterium animalis in combination with human origin of Lactobacillus plantarum ameliorate neuroinflammation in experimental model of multiple sclerosis by altering CD4+ T cell subset balance. Biomed Pharmacother, 2017. 95: p. 1535-1548.

26.  Ravari, A., et al., Chronoinflammaging in Alzheimer; A systematic review on the roles of toll like receptor 2. Life Sci, 2017. 171: p. 16-20.

27.  Ramezani, M., et al., Does the Novel Class of (2R, 4S)-N-(2, 5-Difluorophenyl)-4-Hydroxy-1-(2, 2, 2-Trifluoroacetyl) Pyrrolidine-2-Carboxamide's Have Any Effect on Cell Viability and Apoptosis of Human Hepatocellular Carcinoma Cells? International Journal of Cancer Management, 2017. 10(6).

28.  Nosratabadi, R., et al., Innate immunity related pathogen recognition receptors and chronic hepatitis B infection. Mol Immunol, 2017. 90: p. 64-73.

29.  Nosratababadi, R., et al., Toll like receptor 4: an important molecule in recognition and induction of appropriate immune responses against Chlamydia infection. Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 2017. 51: p. 27-33.

30.  Noroozi, S., et al., The Effect of IFN-beta 1a on Biochemical Factors in Multiple Sclerosis Patients. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2017. 19(3).

31.  Nemati, M., et al., Toll-like receptor 2: An important immunomodulatory molecule during Helicobacter pylori infection. Life Sci, 2017. 178: p. 17-29.

32.  Kianmehr, M., et al., The Effect of Zataria multiflora on Th1/Th2 and Th17/T Regulatory in a Mouse Model of Allergic Asthma. Front Pharmacol, 2017. 8: p. 458.

33.  Jalili, C., et al., Protective Effect of Thymoquinone Against Morphine Injuries to Kidneys of Mice. Iran J Kidney Dis, 2017. 11(2): p. 142-150.

34.  Farokhzadian, J., P. Mangolian Shahrbabaki, and V. Bagheri, S100A12-CD36 axis: A novel player in the pathogenesis of atherosclerosis? Cytokine, 2017.

35.  Chartrand, K., et al., Efficacy of a Virus-Like Nanoparticle As Treatment for a Chronic Viral Infection Is Hindered by IRAK1 Regulation and Antibody Interference. Front Immunol, 2017. 8: p. 1885.

36.  Bahramabadi, R., et al., Evaluation of the effects of anti-psychotic drugs on the expression of CD68 on the peripheral blood monocytes of Alzheimer patients with psychotic symptoms. Life Sci, 2017. 179: p. 73-79.

37.  Bahramabadi, R., et al., Serum Levels of IL-6, IL-8, TNF-alpha, and TGF-beta in Chronic HBV-Infected Patients: Effect of Depression and Anxiety. Lab Med, 2017. 49(1): p. 41-46.

38.  Bagheri, V. and C.L. Geczy, Comment on "Potential Effects of Calcium Binding Protein S100A12 on Severity Evaluation and Curative Effect of Severe Acute Pancreatitis". Inflammation, 2017. 40(5): p. 1811-1812.

39.  Bagheri, V., S100A12: Friend or foe in pulmonary tuberculosis? Cytokine, 2017. 92: p. 80-82.

40.  Zare-Bidaki, M., et al., TGF-β in Toxoplasmosis: Friend or foe? Cytokine, 2016. 86: p. 29-35.

41.  Zare, L., et al., The Association Between C424c/A Polymorphism Within the IL-25 Gene and Multiple Sclerosis. Iran Red Crescent Med J, 2016. 18(9): p. e25995.

42.  Soheili, F., et al., Human papillomavirus and its clinical relevance in oesophageal squamous cell carcinoma in a Kurdish population in the west of Iran. Infect Dis (Lond), 2016. 48(4): p. 270-273.

43.  Shariati-Kohbanani, M., et al., DNA Methylation and microRNA patterns are in association with the expression of BRCA1 in ovarian cancer. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 2016. 62(1): p. 16-23.

44.  Shamsizadeh, A., et al., Expression of TRPV1 Receptors Increased in Hippocampus Following Pentylenetetrazole-Induced Kindling in Male Rats. Archives of Neuroscience, 2016. 3(3).

45.  Shabani, Z., The nosocomial bacterial infection in ICU admitted patients of Ali Ibn Abi Talib hospital (AS), Rafsanjan, Iran from June 2013 to July 2014. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences, 2016. 18(4): p. 849-855.

46.  Sepehri, Z., et al., Atorvastatin, Losartan and Captopril Lead to Upregulation of TGF-beta, and Downregulation of IL-6 in Coronary Artery Disease and Hypertension. PLoS One, 2016. 11(12): p. e0168312.

47.  Roohbakhsh, A., et al., Tactile learning in rodents: Neurobiology and neuropharmacology. Life Sci, 2016. 147: p. 1-8.

48.  Nosratabadi, R., et al., Hyperforin-loaded gold nanoparticle alleviates experimental autoimmune encephalomyelitis by suppressing Th1 and Th17 cells and upregulating regulatory T cells. Nanomedicine, 2016. 12(7): p. 1961-1971.

49.  Momeni, M., et al., ASC provides a potential link between depression and inflammatory disorders: A clinical study of depressed Iranian medical students. Nord J Psychiatry, 2016. 70(4): p. 280-4.

50.  Mobini, M., et al., Significant roles played by interleukin-10 in outcome of pregnancy. Iran J Basic Med Sci, 2016. 19(2): p. 119-24.

51.  Mirzaei, M.R., et al., Altered Expression of High Molecular Weight Heat Shock Proteins after OCT4B1 Suppression in Human Tumor Cell Lines. Cell J, 2016. 17(4): p. 608-16.

52.  Haghmorad, D., et al., Medium-dose estrogen ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in ovariectomized mice. J Immunotoxicol, 2016. 13(6): p. 885-896.

53.  Golpour, M. and J. Ghaffari, Hyperimmunoglobulin-D Syndrome in Children: A Review Article. Journal of Pediatrics Review, 2016. 4(1).

54.  Ghasami, K., et al., Interferon beta-1a and Atorvastatin in the Treatment of Multiple Sclerosis. Iran J Immunol, 2016. 13(1): p. 16-26.

55.  Fathalizadeh, J., et al., The Role of Interleukin-17A (IL-17A) in Depression. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2016. 18(12).

56.  Bakhshi Aliabad, M.H., et al., Anxiety leads to up-regulation of CD36 on the monocytes of chronic hepatitis B-infected patients. Int J Psychiatry Med, 2016. 51(5): p. 467-475.

57.  Askari, A., et al., Evaluation of NLRC4, NLRP1, and NLRP3, as Components of Inflammasomes, in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Patients. Viral Immunol, 2016. 29(9): p. 496-501.

58.  Asadikaram, G., et al., Interferon-beta 1a Modulates Expression of RAGE but Not S100A12 and Nuclear Factor-kappaB in Multiple Sclerosis Patients. Neuroimmunomodulation, 2016. 23(5-6): p. 345-351.

59.  Zare-Bidaki, M., et al., The frequency of CCR5 promoter polymorphisms and CCR5 Delta 32 mutation in Iranian populations. Iran J Basic Med Sci, 2015. 18(4): p. 312-6.

60.  Radman, M., et al., Toll-like receptor 4 plays significant roles during allergic rhinitis. Allergol Immunopathol (Madr), 2015. 43(4): p. 416-20.

61.  Mobini, M., et al., Association of cord blood levels of IL-17A, but not TGF-beta with pre-term neonate. International Journal of Reproductive Biomedicine, 2015. 13(6): p. 345-350.

62.  Masoudpour, N., et al., Frequency and related factors of methadone poisoning in children aged under 15 years attending children emergency center of Rafsanjan Ali-ebne-Abitaleb hospital in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 2015. 14(7): p. 561-574.

63.  Manshoori, A., et al., A Diagnostic and Symptomatological Study on Trichomoniasis in Symptomatic Pregnant Women in Rafsanjan, South Central Iran in 2012-13. Iran J Parasitol, 2015. 10(3): p. 490-7.

64.  Khorramdelazad, H., et al., Lack of Correlation Between the CCR5-Delta32 Mutation and Acute Myeloid Leukemia in Iranian Patients. Indian J Hematol Blood Transfus, 2015. 31(1): p. 29-31.

65.  Karimi-Googheri, M., et al., Decreased expressions of STING but not IRF3 molecules in chronic HBV infected patients. Archives of Iranian Medicine, 2015. 18(6): p. 351-354.

66.  Ghasemikhah, R., et al., Echinococcosis in Livestock Slaughtered in Arak Industrial Abattoir in Central Iran During 2006 to 2012. West Indian Med J, 2015.

67.  Fathalizadeh, J., et al., Induction of apoptosis by pistachio (Pistacia vera L.) hull extract and its molecular mechanisms of action in human hepatoma cell line HepG2. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 2015. 61(7): p. 128-34.

68.  Ebrahim, M., et al., Are RIG-1 and MDA5 Expressions Associated with Chronic HBV Infection? Viral Immunol, 2015. 28(9): p. 504-8.

69.  Dastjerdi, M.N., et al., The effect of depression and anxiety on expression levels of toll like receptor signaling molecules in chronic HBV infected patients. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2015. 29.

70.  Allahtavakoli, M., et al., Vitex Agnus Castus Extract Improves Learning and Memory and Increases the Transcription of Estrogen Receptor alpha in Hippocampus of Ovariectomized Rats. Basic Clin Neurosci, 2015. 6(3): p. 185-92.

71.  Allahtavakoli, M., et al., Ascorbic Acid Reduces the Adverse Effects of Delayed Administration of Tissue Plasminogen Activator in a Rat Stroke Model. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2015. 117(5): p. 335-9.

72.  Abdollahi, S.H., et al., Levels of Transforming Growth Factor-Beta After Immunization of Mice With in vivo prepared Toxoplasma gondii Excretory/Secretory Proteins. Jundishapur J Microbiol, 2015. 8(5): p. e17802.

73.  Abdolkarimi, M., et al., Occupational Stress Suppress Production of Anti-HBsAg Antibody in Nurse Staffs Following Hepatitis B Vaccination. International Journal of Hospital Research, 2015. 4(3): p. 107-111.

74.  Zare-Bidaki, M., K. Tsukiyama-Kohara, and M.K. Arababadi, Toll-like receptor 4 and hepatitis B infection: molecular mechanisms and pathogenesis. Viral Immunol, 2014. 27(7): p. 321-6.

75.  Zare-Bidaki, M., et al., TLR4 in Toxoplasmosis; friends or foe? Microb Pathog, 2014. 69-70: p. 28-32.

76.  Zare-Bidaki, M., et al., Mutations within the HBc gene of the hepatitis B virus: a study on Iranian patients. Clin Lab, 2014. 60(1): p. 9-21.

77.  Zainodini, N., et al., Molecular and Serological Detection of Acute and Latent Toxoplasmosis Using Real-Time PCR and ELISA Techniques in Blood Donors of Rafsanjan City, Iran, 2013. Iranian Journal of Parasitology, 2014. 9(3): p. 336-341.

78.  Yousefidaredor, H., et al., IL-17A plays an important role in induction of type 2 diabetes and its complications. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2014. 4(5): p. 412-415.

79.  Vazirinejad, R., et al., Effect of aqueous extract of Achillea millefolium on the development of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice. Indian J Pharmacol, 2014. 46(3): p. 303-8.

80.  Sharifabadi, A.R., et al., All eotaxins CCL11, CCL24 and CCL26 are increased but to various extents in pulmonary tuberculosis patients. Clin Lab, 2014. 60(1): p. 93-7.

81.  Shahrakyvahed, A., et al., TLR9: an important molecule in the fight against hepatitis B virus. Postgrad Med J, 2014. 90(1065): p. 396-401.

82.  Shabani, Z. and A. Sayadi, The Antimicrobial in Vitro Effects of Different Concentrations of Some Plant Extracts Including Tamarisk, March, Acetone and Mango Kernel. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2014. 4(5): p. 75-79.

83.  Shabani, Z., et al., NK cells in hepatitis B virus infection: a potent target for immunotherapy. Arch Virol, 2014. 159(7): p. 1555-65.

84.  Sanchooli, J., et al., CCR5 plays important roles in hepatitis B infection. Viral Immunol, 2014. 27(1): p. 2-6.

85.  Momeni, M., et al., Decreased expression of toll like receptor signaling molecules in chronic HBV infected patients. Hum Immunol, 2014. 75(1): p. 15-9.

86.  Momeni, M., et al., Ectopic expression of micro-RNA-1, 21 and 125a in peripheral blood immune cells is associated with chronic HBV infection. Mol Biol Rep, 2014. 41(7): p. 4833-7.

87.  Momeni, M., et al., Differential pattern of cytokine production by depressed medical students; evidence for involvement of cytokine network in pathology of depression. Clin Lab, 2014. 60(3): p. 435-40.

88.  Mirzaei, M.R., et al., Altered expression of apoptotic genes in response to OCT4B1 suppression in human tumor cell lines. Tumour Biol, 2014. 35(10): p. 9999-10009.

89.  Karimi-Googheri, M., et al., Important roles played by TGF-beta in hepatitis B infection. J Med Virol, 2014. 86(1): p. 102-8.

90.  Karimi-Googheri, M. and M.K. Arababadi, TLR3 plays significant roles against hepatitis B virus. Mol Biol Rep, 2014. 41(5): p. 3279-86.

91.  Jafarinaveh, H.R., et al., Proinflammatory cytokines in the embolic model of cerebral ischemia in rat. Iran J Allergy Asthma Immunol, 2014. 13(2): p. 125-30.

92.  Hejri, S.J.A., et al., OCT4B1 down-regulates self-renewal genes in cancer cell lines. Pharmaceutical Sciences, 2014. 19(4): p. 117-123.

93.  Hassanshahi, G., et al., Expressions of ASC and caspase-1 but not AIM2 are disrupted in chronic HBV infected patients. Asian Pacific Journal of ..., 2014.

94.  Hakimizadeh, E., et al., Investigate the effect of TRPV1 receptor antagonist (AMG9810) on stroke outcome in the permanent middle cerebral artery occlusion in male rat. Physiology and Pharmacology, 2014. 18(1): p. 27-35.

95.  Hakimizadeh, E., et al., Morphine reduces expression of TRPV1 receptors in the amygdala but not in the hippocampus of male rats. Iranian Journal of Medical Sciences, 2014. 39(3): p. 261-267.

96.  Hakimi, H., et al., Significant roles played by IL-10 in Chlamydia infections. Inflammation, 2014. 37(3): p. 818-23.

97.  Hakimi, H., et al., Seminal Levels of Pro-inflammatory (CXCL1, CXCL9, CXCL10) and Homeostatic (CXCL12) Chemokines in Men With Asymptomatic Chlamydia trachomatis Infection. Jundishapur J Microbiol, 2014. 7(12): p. e11152.

98.  Hakimi, H., et al., Seminal levels of IL-10, IL-12, and IL-17 in men with asymptomatic chlamydia infection. Inflammation, 2014. 37(1): p. 122-6.

99.  Hajebrahimi, B., et al., The adapter proteins of TLRs, TRIF and MYD88, are upregulated in depressed individuals. Int J Psychiatry Clin Pract, 2014. 18(1): p. 41-4.

100.  Ebrahim, M., V. Bagheri, and M.K. Arababadi, Potential roles played by IL-6 in hepatitis B infection. Future Virology, 2014. 9(4): p. 431-438.

101.  Dahim, H., et al., Evaluation of Different Genotypes at Codons 11, 72 and 248 of p53 Gene in Samples of Endometriosis. Anatomical Sciences, 2014. 11(1): p. 53-58.

102.  Dadmanesh, M., et al., Current information concerning association of IL-12 and hepatitis B infection. Clin Lab, 2014. 60(2): p. 185-91.

103.  Bagheri, V., et al., Can Toll-Like Receptor (TLR) 2 be considered as a new target for immunotherapy against hepatitis B infection? Hum Immunol, 2014. 75(6): p. 549-54.

104.  Askari, A., et al., Intensity of HLA-A2 Expression Significantly Decreased in Occult Hepatitis B Infection. Jundishapur J Microbiol, 2014. 7(6): p. e10298.

105.  Askari, A., et al., Prevalence of Hepatitis B Co-Infection among HIV Positive Patients: Narrative Review Article. Iranian Journal of Public Health, 2014. 43(6): p. 705-712.

106.  Arababadi, M.K., M.Z. Bidaki, and D. Kennedy, IL-17A in hepatitis B infection: friend or foe? Arch Virol, 2014. 159(8): p. 1883-8.

107.  Zainodini, N., et al., Differential expression of CXCL1, CXCL9, CXCL10 and CXCL12 chemokines in alopecia areata. Iran J Immunol, 2013. 10(1): p. 40-6.

108.  Sajadi, S.M.A., et al., Plasma Levels of CXCL1 (GRO-alpha) and CXCL10 (IP-10) are Elevated in Type 2 Diabetic Patients: Evidence for the Involvement of Inflammation and Angiogenesis/Angiostasis in this Disease State. Clinical Laboratory, 2013. 59(1-2): p. 133-137.

109.  Sajadi, S.M., et al., Decreased expressions of Toll-like receptor 9 and its signaling molecules in chronic hepatitis B virus-infected patients. Arch Pathol Lab Med, 2013. 137(11): p. 1674-9.

110.  Radman, M., et al., Serum levels of the CC chemokines CCL2, CCL5, and CCL11 in food allergic children with different clinical manifestations. Inflammation, 2013. 36(3): p. 561-6.

111.  Noroozi Karimabad, M., G. Hassanshahi, and M.K. Arababadi, Controversial report regarding seroprevalence of hepatitis B and C viruses among hemodialysis patients in kerman province, South-East iran. Hepat Mon, 2013. 13(3): p. e7046.

112.  Noroozi Karimabad, M., G. Hassanshahi, and M.K. Arababadi, Controversial concepts regarding T helper 1 and T helper 2 cytokines in hepatitis C virus infected patients. Hepat Mon, 2013. 13(5): p. e8067.

113.  Nazari, M., et al., Defective NF-kB Transcription Factor as the Mediator of Inflammatory Responses: A Study on Depressed Iranian Medical Students. Clinical Laboratory, 2013. 59(7-8): p. 827-830.

114.  Nabati, S., et al., The plasma levels of the cytokines in opium-addicts and the effects of opium on the cytokines secretion by their lymphocytes. Immunol Lett, 2013. 152(1): p. 42-6.

115.  Mosavi, R., et al., Association of a Polymorphism Within Intron 8 But Not Exon 9 of the Vitamin Receptor in Patients With Multiple Sclerosis of Southeastern Iranian Ethnicity. Labmedicine, 2013. 44(3): p. 215-219.

116.  Momeni, M., et al., MiR-143 induces expression of AIM2 and ASC in Jurkat cell line. Iran J Immunol, 2013. 10(2): p. 103-9.

117.  Mobedi, I., et al., Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by Nested-PCR in Domestic and Wild Definitive Hosts in Moghan Plain, Iran. Iran J Parasitol, 2013. 8(1): p. 107-13.

118.  Khorramdelazad, H., et al., CCR5 Δ 32 mutation is not prevalent in Iranians with chronic HBV infection. Journal of medical virology, 2013. 85(6): p. 964-968.

119.  Karimabad, M.N., et al., Is the IL-10 promoter polymorphism at position -592 associated with immune system-related diseases? Inflammation, 2013. 36(1): p. 35-41.

120.  Jamali, Z., et al., Vitamin D status in female students and its relation to calcium metabolism markers, lifestyles, and polymorphism in vitamin D receptor. Clin Lab, 2013. 59(3-4): p. 407-13.

121.  Jamali, Z., M.K. Arababadi, and G. Asadikaram, Serum levels of IL-6, IL-10, IL-12, IL-17 and IFN-gamma and their association with markers of bone metabolism in vitamin D-deficient female students. Inflammation, 2013. 36(1): p. 164-8.

122.  Hakimizadeh, E., et al., Increased Circulating Levels of CXC Chemokines is Correlated with Duration and Complications of the Disease in Type-1 Diabetes: A Study on Iranian Diabetic Patients. Clinical Laboratory, 2013. 59(5-6): p. 531-537.

123.  Hajilooi, M., et al., Is the IL-10 -819 polymorphism associated with visceral leishmaniasis? Inflammation, 2013. 36(6): p. 1513-8.

124.  Ghorban, K., et al., Is the CCR5 Delta 32 mutation associated with immune system-related diseases? Inflammation, 2013. 36(3): p. 633-42.

125.  Farahbakhsh, M., et al., Isolation of Probiotic Lactobacilli from Traditional Yogurts Produced in Rural Areas of Rafsanjan and their Antimicrobial Effects, 20012. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 2013. 12(9): p. 733-746.

126.  Eftekhari, Y., et al., A Survey on the Status of Article Publication from Defended Medical Theses in Rafsanjan University of Medical Sciences, School of Medicine During 1993-2007. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences, 2013. 12(7): p. 531-544.

127.  Ayoobi, F., et al., Reduced expression of TRIF in chronic HBV infected Iranian patients. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2013. 37(5): p. 491-5.

128.  Ahmadi, Z., M.K. Arababadi, and G. Hassanshahi, CXCL10 activities, biological structure, and source along with its significant role played in pathophysiology of type I diabetes mellitus. Inflammation, 2013. 36(2): p. 364-71.

129.  Ahmadabadi, B.N., et al., Downregulation of CCR5 expression on the peripheral blood CD8+ T cells of southeastern Iranian patients with chronic hepatitis B infection. Inflammation, 2013. 36(1): p. 136-40.

130.  Abdollahi, S.H., et al., Interleukin-10 Serum Levels after Vaccination with In Vivo Prepared Toxoplasma gondii Excreted/Secreted Antigens. Oman Med J, 2013. 28(2): p. 112-5.

131.  Zare-Bidaki, M., M. Rezaein, and P. Ali-Abasi, A Review on the Ethical Issues of Animal Research. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences, 2012. 11(6): p. 575-598.

132.  Zare, H., et al., Assessment Role of Participation in Narcotic Anonymous in Opiate Dependents during Abstinence. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2012. 14(9): p. 42-46.

133.  Khorramdelazad, H., et al., High Serum Levels of TGF-beta in Iranians With Chronic HBV Infection. Hepat Mon, 2012. 12(11): p. e7581.

134.  Khandany, B.K., et al., Evaluation of circulating concentrations of CXCL1 (Gro-alpha), CXCL10 (IP-10) and CXCL12 (SDF-1) in ALL patients prior and post bone marrow transplantation. Pathol Res Pract, 2012. 208(10): p. 615-9.

135.  Golshiri, A., et al., Frequency of sinusitis in patients brain MRI with vertigo referred to Ali-ebn-Abitaleb Hospital of Rafsanjan during last 10 years. Community Health Journal, 2012. 6(1): p. 48-53.

136.  Assar, S., et al., Occult hepatitis B virus (HBV) infection: a global challenge for medicine. Clin Lab, 2012. 58(11-12): p. 1225-30.

137.  Arababadi, M.K., et al., Epidemiology of occult hepatitis B infection among thalassemic, hemophilia, and hemodialysis patients. Hepat Mon, 2012. 12(5): p. 315-9.

138.  Arababadi, M.K. and D. Kennedy, Associations between Hepatitis B Virus Core Gene Mutations, Immune Escape and Clinical Presentation Reply. Clinical Laboratory, 2012. 58(9-10): p. 1100-1101.

139.  Arababadi, M.K., et al., Cytokines in Preterm Delivery. Labmedicine, 2012. 43(4): p. 129-131.

140.  Aminzadeh, F., et al., Differential expression of CXC chemokines CXCL10 and CXCL12 in term and pre-term neonates and their mothers. Am J Reprod Immunol, 2012. 68(4): p. 338-44.

141.  Agha Mohammad, H., et al., Study of emotional intelligence and marital satisfaction in academic members of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Psychology and Psychotherapy, 2012: p. 2161-0487.1000106.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1331
 بازدید امروز : 510
 کل بازدید : 525779
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2.1431