سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
En
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > صفحات داخلی > کارنامه‌ها > کارنامه دکتر محمد زارع بیدکی 

کارنامه علمی دکتر محمد زارع بیدکی

اطلاعات فردی
نام
: محمد
نام خانوادگی: زارع بيدکی
تاريخ تولد: هفتم دی‌ ۱۳۴۳

وضعيت تأهل: متأهل، دارای دو فرزند
مرتبه دانشگاهی: دانشیار
نشانی محل کار: رفسنجان،بزرگراه خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده پزشکی، گروه ميکروبيولوژی
تلفن: ۳۱۳۱۵۰۳۰ – ۰۳۴
دورنگار: ۳۱۳۱۵۰۰۳ – ۰۳۴
رايانامه:
mzarebidaki@gmail.com
وب‌سايت شخصی: https://parasitology.wordpress.com  

تحصيلات دانشگاهی
۱۳۸۲-۱۳۸۸: دکتری تخصصی (PhD) در رشته انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران.
۱۳۷۱-۱۳۷۵: کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی (MSc)، گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
۱۳۶۸-۱۳۷۱: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران.
۱۳۶۲-۱۳۶۵: کاردانی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی، يزد، ايران.

پايان‌نامه‌ها
۱- «بررسی ميزان شيوع عفونت اکينوکوکوس مولتی لوکولاريس در ميزبان‌های نهايی در منطقه دشت مغان با استفاده از دو روش Copro-PCR و CA-ELISA». رساله برای دريافت درجه دکتری تخصصی (PhD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران، به راهنمايی آقايان دکتر ايرج موبدی و دکتر محمدرضا سياوشی
۲- «يررسی تغييرات پارامترهای خونی و بيوشيميايی در بيماران مبتلا به مالاريای ويواکس در شهرستان کهنوج قبل و بعد از درمان» برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (MSc) در رشته انگل‌شناسی پزشکی ار دانشگاه تربيت مدرس، به راهنمايی شادروان دکتر احمد شاهمرادی و آقای دکتر عبدالحسين دليمی اصل

فعاليت‌هاي آموزشی
۱- تدريس تک‌ياخته‌شناسی پزشکی برای دانشجويان علوم آزمايشگاهی، پرستاری، مامايی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۲- تدريس کرم‌شناسی پزشکی برای دانشجويان علوم آزمايشگاهی، پرستاری، مامايی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۳- تدريس حشره‌شناسی پزشکی برای دانشجويان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۴- تدريس زيست‌شناسی انگل‌ها برای دانشجويان زيست‌شناسی، دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۵- تدريس پروتوزئولوژی برای دانشجويان زيست‌شناسی، دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹

۶- تدريس در کارگاه Endnote برای دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۷-
تدریس در کارگاه «EndNote X3» برای اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی رفسنجان،‌ برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸ و ۲۹ دي ‌۱۳۹۰، رفسنجان
۸- تدریس در کارگاه «حستجوی منابع علمی» برای اعضای‌ هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه
۹- تدریس در کارگاه «EndNote» برای دانشجویان دوره PhD دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،‌
۳۱ فروردین ۱۳۹۱، یزد
۱۰- تدریس درس «سیستم‌های پردازش و مدیریت الکترونیک اطلاعات» برای دانشجویان PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳۹۱
۱۱- تدریس درس «اطلاع‌رسانی پزشکی» برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فعاليت‌های اجرايی و حرفه‌ای
۱- عضويت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ و از دی‌ماه ۱۳۹۵ تا کنون
۲- عضويت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
۳- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ 
۴- رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی دانشگاه از آبان ۱۳۹۳ تا کنون
۵- مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه از دی ۱۳۹۵ تا کنون
۶- ویراستار فارسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از دی‌ماه ۱۳۹۴ تا مهرماه ۱۳۹۶

داوری مجلات علمی
۱- داوری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا کنون
۲- داوری مجله انگلیسی علوم پایه پزشکی (iranian journal of basic medical sciences)
۳- داوری مجله انگلیسی میکروبیوژی جندی‌شاپور (Jundishapur Journal of Microbiology)
۴- داوری مجله انگلیسی انگل‌شناسی ایران (Iranian Journal of Parasitology)
۵- داوری مجله انگلیسی پسته و سلامت (Pistachio and Health Journal)

 عضويت در انجمن‌ها
۱- انجمن انگل‌شناسی ايران، از سال ۱۳۷۸ تاکنون
۲- انجمن ميکروبيولوژی ايران، از سال ۱۳۸۳ تاکنون

۳- جامعه علمی آزمايشگاهيان ايران
۴- فدراسيون جهانی انگل‌شناسان (World Federation of Parasitlogists)

 کارگاه‌های آموزشی
۱- 
کارگاه روش تحقيق مقدماتی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰-۱۵ مهرماه ۱۳۷۸، رفسنجان.
۲- کارگاه روش تحقيق پيشرفته، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸-۲۹ فروردين ۱۳۷۹، رفسنجان.
۳- سيزدهمين کارگاه استراتژی‌های آموزشی و روشهای ياددهی، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸-۳۰ دی ۱۳۸۳، تهران.
۴- کارگاه نگارش علمی “Scientific Writing” برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶ اسفند ۱۳۸۳، تهران.
۵- کارگاه داوری مقالات، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۹ آذر ۱۳۸۸، رفسنجان.
۶- کارگاه ارزشيابی نظری و بالينی دانشجو(انواع امتحانات و روشهای ارزشيابی نوين)، برگزار شده توسط مرکز توسعه آموزش (EDC) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۳ دی ۱۳۸۸، رفسنجان.
۷- کارگاه نانوتکنولوژی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، رفسنجان.

۸- کارگاه «Endnote» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شيراز در دومين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشور، ، ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، شيراز
۹- کارگاه «آشنايی با روش پژوهش کارآمد» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شيراز در دومين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشور، ۱۱ مرداد ۱۳۸۹، شيراز

۱۰- کارگاه «روش‌های کاربردی تشخيص آزمايشگاهی ليشمانيوز پوستی و احشايي» برگزار شده در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸ مهر ۱۳۸۹، تهران.
۱۱- کارگاه آموزشی تخصصی منابع الکترونيکی مشترک (Ovid و Ebsco)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹، رفسنجان
۱۲-
کارگاه «SPSS» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۳- کارگاه «داوري و ارزشيابي نقادانه مقالات علوم سلامت» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۴- کارگاه «DNA vaccines» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان
۱۵- کارگاه «GIS applications in parasitic diseases » برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۶ مهر ۱۳۹۱، کرمان
۱۶- کارگاه پیشرفته علم‌سنجی برگزار شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۵ و ۱۶ دی ۱۳۹۵، کرمان 
۱۷- «مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌محیطی» برگزارشده توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌محیطی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۶، شیراز

همايش‌ها
۱- کنگره خون و بيماری‌های مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، تهران
۲- ششمين کنگره ملی و اولين کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی، ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، انستيتو تحقيقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج
۳- هفتمين همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، تهران
۴- اولین کنگره بین‌المللی و هشتمین همایش انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان

 کتب تألیف‌شده
۱- محمد زارع بیدکی، سیدحسین عبدالهی. مروری بر حشره‌شناسی پزشکی. کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱.
۲- سیدحسین عبدالهی، محمد زارع بیدکی. تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی انسان (تئوری و عملی). کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱. 

 

مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها
۱- زارع بيدکی م. دليمی ع. «تغييرات پارامترهای خونی و بيوشيميايی در بيماران مبتلا به مالاريای ويواکس در شهرستان کهنوج»،‌ کنگره خون و بيماری‌های مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ايران.

2- Siavashi M. Zarea M., “Study of Prevalence of Echinococcus multilocularis infection in carnivores of Moghan Plain, North West of Iran”, 13th Congress on Infectious Diseases, Malaysia

۳- زارع بيدکی م.، موبدی ا.، سياوشی م. نداف س.، کيا ع. و همکاران. «شيوع عفونت گونه‌های اکينوکوکوس در سگ‌سانان دشت مغان با استفاده از کوپروآنتی‌ژن الايزا»، هفتمين  همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران،  ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ايران.
۴- زارع بيدکی م.، موبدی ا.، سياوشی م. نداف س.، کيا ع. و همکاران. « شيوع کرم‌های زئونوز روده‌ای در سگ‌سانان دشت مغان، شمال غرب ايران» هفتمين همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت پوستر، تهران، ايران.

5- Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by nested-PCR in domestic and wild definitive hosts in Moghan plain, Iran, First International and 8th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, October 16-18 2012, Kerman, Iran 

مقالات چاپ‌شده

1. Ramezani M, Zainodini N, Hakimi H, Rezazadeh Zarandi E, Bagheri V, et al. Cell-Free Culture Supernatants of Lactobacilli Modify the Expression of Virulence Factors Genes in Staphylococcus aureus, Jundishapur J Microbiol. 2019 ; 12(12):e96806. doi: 10.5812/jjm.96806.
2.  Mohammadi Shahrokhi V, Ravari A, Mirzaei T, Zare-Bidaki M, Asadikaram G, Arababadi MK. IL-17A and IL-23: plausible risk factors to induce age-associated inflammation in Alzheimer’s disease. Immunological investigations. 2018:1-11.
3.  Rafiei R, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Rezaeian M. Evaluation of Critical Thinking Disposition in Faculty Members of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2017;15(12):1161-72.
4.  Nosratabadi R, Alavian SM, Zare-Bidaki M, Shahrokhi VM, Arababadi MK. Innate immunity related pathogen recognition receptors and chronic hepatitis B infection. Molecular immunology. 2017;90:64-73.
5.  Nosratababadi R, Bagheri V, Zare-Bidaki M, Hakimi H, Zainodini N, Arababadi MK. Toll like receptor 4: an important molecule in recognition and induction of appropriate immune responses against Chlamydia infection. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases. 2017;51:27-33.
6.  Hassanabadi M, Zare-Bidaki M, Mohsen R. Medical Students’ Perceptions of the Educational Environment in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2017;16(5):465-78.
7.  Zare-Bidaki M, Assar S, Hakimi H, Abdollahi SH, Nosratabadi R, Kennedy D, et al. TGF-β in Toxoplasmosis: Friend or foe? Cytokine. 2016;86:29-35.
8.  Shariati-Kohbanani M, Zare-Bidaki M, Taghavi MM, Taghipour Z, Shabanizadeh A, Kennedy D, et al. DNA Methylation and microRNA patterns are in association with the expression of BRCA1 in ovarian cancer. Cellular and Molecular Biology. 2016;62(1):16-23.
9.  Mobini M, Mortazavi M, Nadi S, Zare-Bidaki M, Pourtalebi S, Kazemi Arababadi M. Significant Roles Played by Interleukin-10 in Outcome of Pregnancy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2016;19(2):119-24.
10.  Zavari T, Mirzaei S, Rezaeian M, Zainodini N, Zare-Bidaki M. A Study of the Seroprevalence of IgG and IgM Immunoglobulins Against Toxoplasma Gondii in Pregnant Women Referred to Niknafs Maternity Ward of Rafsanjan City and in Umbilical Cord of their Infants in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(6):507-18.
11.  Zare-Bidaki M, Karimi-Googheri M, Hassanshahi G, Zainodini N, Arababadi MK. The frequency of CCR5 promoter polymorphisms and CCR5 Δ 32 mutation in Iranian populations. Iranian journal of basic medical sciences. 2015;18(4):312.
12.  Rezaeian M, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Hadimoghadam M. A Survey of Research Self-Efficacy in Internship Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(2):111-24.
13.  Rezaeian M, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Afsharmanesh K. Comparison of the critical thinking skills among medical students in different educational levels in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;13(8):715-24.
14.  Rezaeian M, Mohammad Z-B, Bakhtar M, Kargar S. A Survey on Communication Skills of Rafsanjan University of Medical Sciences Faculty Members in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(5):417-26.
15.  Masoudpour N, Zare-Bidaki M, Sedighi E, Bakhtar M. Frequency and Related Factors of Methadone Poisoning in Children Aged under 15 Years Attending Children Emergency Center of Rafsanjan Ali-Ebne-Abitaleb Hospital In 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(7):561-74.
16.  Manshoori A, Mirzaei S, Valadkhani Z, Arababadi MK, Rezaeian M, Zainodini N, et al. A diagnostic and symptomatological study on trichomoniasis in symptomatic pregnant women in Rafsanjan, South Central Iran in 2012-13. Iranian journal of parasitology. 2015;10(3):490.
17.  Ghasemikhah R, Shahdoust M, Sarmadian H, Rezaei M, Ghorbanzadeh B, Gorji A, et al. Echinococcosis in Livestock Slaughtered in Arak Industrial Abattoir in Central Iran During 2006 to 2012. West Indian Medical Journal. 2015:DOI: 10.7727/wimj.2015.153.
18.  Abdollahi SH, Ayoobi F, Khorramdelazad H, Ahmadabadi BN, Rezayati M, Arababadi MK, et al. Levels of transforming growth factor-beta after immunization of mice with in vivo prepared Toxoplasma gondii excretory/secretory proteins. Jundishapur journal of microbiology. 2015;8(5).
19.  Zare-Bidaki M, Tsukiyama-Kohara K, Kazemi Arababadi M. Toll-like receptor 4 and hepatitis B infection: molecular mechanisms and pathogenesis. Viral immunology. 2014;27(7):321-6.
20.  Zare-Bidaki M, Hakimi H, Abdollahi SH, Zainodini N, Arababadi MK, Kennedy D. TLR4 in Toxoplasmosis; friends or foe? Microbial pathogenesis. 2014;69:28-32.
21.  ZARE-BIDAKI M, AYOOBI F, HASSANSHAHI G, ARABABADI MK, MIRZAEI T, DAREHDORI AS, et al. Mutations within the HBc Gene of the Hepatitis B Virus: A Study on Iranian Patients. Clin Lab. 2014;60(1):9-21.
22.  ZAINODINI N, ZARE-BIDAKI M, ABDOLLAHI SH, ZIAALI N, EBRAHIMIAN M, ARABABADI MK. Molecular and Serological Detection of Acute and Latent Toxoplasmosis Using Real-Time PCR and ELISA Techniques in Blood Donors of Rafsanjan City, Iran, 2013. Iranian Journal of Parasitology. 2014;9(3):336-41.
23.  Yousefidaredor H, Zare-Bidaki M, Hakimi H, Assar S, Bagheri V, Kazemi M. IL-17A plays an important role in induction of type 2 diabetes and its complications. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014;4(5):412-5.
24.  Shabani Z, Bagheri M, Zare-Bidaki M, Hassanshahi G, Arababadi MK, Mohammadi Nejad M, et al. NK cells in hepatitis B virus infection: a potent target for immunotherapy. Archives of virology, epub ahead of print, DOI 101007/s00705-013-1965-3. 2014.
25.  Karimi‐Googheri M, Daneshvar H, Nosratabadi R, Zare‐Bidaki M, Hassanshahi G, Ebrahim M, et al. Important roles played by TGF‐β in hepatitis B infection. Journal of medical virology. 2014;86(1):102-8.
26.  Hakimi H, Zare-Bidaki M, Zainodini N, Assar S, Kazemi Arababadi M. Significant Roles Played by IL-10 in Chlamydia Infections. Inflamation. 2014:[Epub ahead of print].
27.  Arababadi M, Bidaki M, Kennedy D. IL-17A in hepatitis B infection: friend or foe? Archives of Virology. 2014;159(8):1883-88.
28.  Mobedi I, Zare-Bidaki M, Siavashi M, Naddaf SR, Kia EB, Mahmoudi M. Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by Nested-PCR in Domestic and Wild Definitive Hosts in Moghan Plain, Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2013;8(1):107-13.
29.  Ghorban K, Dadmanesh M, Hassanshahi G, Momeni M, Zare-Bidaki M, Arababadi MK, et al. Is the CCR5 Δ 32 Mutation Associated with Immune System-Related Diseases? Inflammation. 2013;36(3):633-42.
30.  Eftekhari Y, Rezaeian M, Zare Bidaki M, Arabshahi A. A Survey on the Status of Article Publication from Defended Medical Theses in Rafsanjan University of Medical Sciences, School of Medicine During 1993-2007. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2013;12(7):531-44.
31.  Zare-Bidaki M, Rezaein M, Ali-Abasi P. A Review on the Ethical Issues of Animal Research. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2012;11(6):575-98.
32.  Zare-Bidaki M, Mobedi I, Sadeghieh Ahari S, Habibizadeh S, Naddaf S, Siavashi M. Prevalence of zoonotic intestinal helminths of canids in Moghan plain, Northwestern Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2010;5(2):42-51.
33.  Zare-Bidaki M, Mobedi I, Naddaf S, Kia E, Mahmoudi M, Piazak N, et al. Prevalence of Echinococcus spp. Infection Using Coproantigen ELISA among Canids of Moghan Plain, Iran. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(1):112-8.
34.  Hami M, Mobedi I, Naddaf S, Zare-Bidaki M, Athari SS, Hajimohammadi B, et al. Prevalence of Linguatula serrata infection in domestic bovids slaughtered in Tabriz abattoir, Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2009;4(3).
35.  Mohammadi GA, Mobedi I, Ariaiepour M, Pourmohammadi Z, Bidaki MZ. A case report of nasopharyngeal linguatuliasis in Tehran, Iran and characterization of the isolated Linguatula serrata. Iranian Journal of Parasitology. 2008;3(1):53-5.
36.  Bidaki M, Dalimi Asl A. Biochemical and Hematological Alterations in Vivax Malaria in Kahnouj City. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2004;3(1):17-24.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 925
 بازدید امروز : 180
 کل بازدید : 566527
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2/5313