سوالات متداول در خصوص مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سوالات متداول مراکز رشد و پاسخ مربوطه

  • اولویت های مطالعاتی در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری فناوری سلامت چیستند؟

- مطالعاتی که در راستای روشن کردن مزیت های نسبی، قابلیت ها، استعدادها و نیازهای فناوری کشور بر مبنای آینده نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به مراکز آموزشی، پژوهشی، فناوری، تولیدی و خدماتی جهت بهره برداری هستند.
- مطالعاتی که هدف آنها افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقات در توسعه فناوری کشور و توسعه تحقیقات کاربردی و فناورانه با همکاری دستگاههای ذیربط باشد.
- مطالعاتی که به توانمندی های تکنولوژیکی سایر کشورها به منظور تبادل دانش و تکنولوژی را شناسایی می کنند.
- و همینطور مطالعات مربوط به بررسی ساختارهای موجود پارک‌ها و مراکز رشد و ﻓﻨّاوری در ایران و جهان
اولویت های آموزشی در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری فناوری سلامت چیستند؟
- برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه فناوری سلامت در دانشگاهها برای توانمند سازی اساتید، دانشجویان و فناوران
گروه فناوری های تخصصی

  • نحوه حمایت از طر ح های فناورانه محصول محور چگونه است ؟

جواب : پس از بررسی وتایید طرح در کمیته تخصصی مربوطه به روش های زیر از طرح حمایت می گرد د:
معرفی مجری طرح (فرد حقیقی یا حقوقی ویا شرکت خصوصی ) به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری جهت دریافت وام
معرفی طرح به صندوق های غیر دولتی پژوهش وابسته به معاونت علمی وفناوری راست جمهوری جهت دریافت وام
معرفی طرح به دانشگاه علوم پزشکی ( بر اساس حوزه جغرافیایی محل انجام طرح ) .در این روش طرح می بایست مورد تایید
شورای فناوری دانشگاه نیز قرار گیرد.
اداره پشتیبانی و پایش فناوری سلامت
1 - ملاک توزیع اعتبارات دفتر توسعه فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی چیست؟
الف- حمایت از ایجاد زیر ساخت در دانشگاه های متقاضی و فعال از نظر فناوری
• حمایت از ایجاد مراکز رشد فناوری در دانشگاه های متقاضی
• حمایت از مراکز رشد فناوری ایجاد شده فعال
• کمک و حمایت از طرح های فناورانه محصول محور با اولویت و تکمیل طرح های نیمه تمام
• ماموریت های محوله دفتر توسعه فناوری بر اساس برنامه عملیات تدوین شده

  •  نحوه حمایت از ایجاد مراکز رشد فناوری در دانشگاه ها چگونه است؟

پس از بازدید گروه زیر ساخت از دانشگاه متقاضی ایجاد راه اندازی مرکز رشد فناوری و ارائه گزارش بازدید برابر پیشنهاد گروه فوق الذکر حمایت مالی لازم توسط دفتر توسعه فناوری سلامت بعمل خواهد آمد

  •  نحوه حمایت از مراکز رشد فناوری فعال چگونه است؟

الف- حمایت مالی از این مراکز به نسبت تعداد واحد فناور، شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان استقرار یافته در آنها
ب- حمایت از طرح های فناورانه محصول محور مراکز رشد فناوری دانشگاه ها و معرفی به صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری وابسته جهت دریافت تسهیلات
شرکت های دانش بنیان
1. شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می‌شود؟
پاسخ: بر اساس «آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص‌های عمومی (شامل کسب حداقل درآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کالا /خدمات دانش‌بنیان، نیروی انسانی و سابقه بیمه کارکنان)، کلیه شرایط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی این آیین‌نامه را نیز احراز نمایند.
2. چه مدارکی به صورت اسکن شده جهت تکمیل اطلاعات لازم است؟
پاسخ: مدارک لازم برای ارسال از طریق سامانه در جدول زیر آورده شده است:
مستندات مورد نیاز نوع (اختیاری یا اجباری) توضیح
تصویر مجوزهای شرکت (مجوز تأسیس، پروانه بهره‌بردای و...) اختیاری
تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی اجباری
آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد/حقوق و مزایا اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه یا کاتالوگ شرکت اختیاری
نمودار سازمانی شرکت اختیاری

3. منظور از کارکنان بخش اصلی (غیر پشتیبانی) و پشتیبانی چیست؟
پاسخ: جهت اطلاع از فهرست کارکنان بخش‌های پشتیبانی و غیر پشتیبانی، می‌توان به جدول فهرست فعالیتها در پیوست‌ دو آیین‌نامه تشخیص مراجعه نمود.
4. هزینه های بخش تحقیق و توسعه به چه هزینه هایی اطلاق میشود؟
پاسخ: جهت اطلاع از فهرست هزینه های بخش تحقیق و توسعه، می‌توان به جدول تحقیق و توسعه در پیوست‌ یک آیین‌نامه تشخیص مراجعه نمود.
5. شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه میتوان پیدا نمود؟
پاسخ: متقاضیان میتوانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایید.
6. اگر محصول شرکت در دسته های اصلی تعیین شده برای کالاهای دانش بنیان نباشد چه باید کرد؟
پاسخ: اگر محصول شرکت در هیچ‌یک از دسته‌های اصلی کالاهای دانش‌بنیان وجود نداشته باشد، امکان ثبت‌نام برای آن فراهم نخواهد بود. چنانچه کالای شرکت به لحاظ ماهیت، ذیل یکی از دسته‌های اصلی کالاهای دانش‌بنیان قرار می‌گیرد اما در سامانه پیش بینی نشده است، شرکت، نام و مشخصات آن کالا و دلایل دانش‌بنیان بودن آن را به همراه شخصات شرکت و رابط آن (نام شرکت، شناسه ملی، نام رابط ، شماره همراه رابط) جهت بررسی‌های بیشتر به آدرس پستی ‌ info@daneshbonyan.ir ارسال نماید.
7. آیا انجام فرایند ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکتها، مستلزم پرداخت هزینه است؟
پاسخ: با توجه به اینکه فرایندها و ارزیابی‌های کارشناسی که برای ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکتها انجام می‌شود، دربردارنده برخی هزینه‌ها است، در آینده بخشی از این هزینه‌ها از شرکتهای متقاضی دریافت خواهد شد.
8. اگر عنوان دانش‌بنیان در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانش‌بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند از حمایت‌های مندرج در قانون استفاده کند؟
پاسخ: خیر. لازم است همه شرکتهای متقاضی حمایتها، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی شوند.
9. اگر شرکت برخی از شرایط اجباری (ستاره‌دار) مورد نظر در سامانه را نداشت چگونه عمل کند؟
پاسخ: سایر اطلاعات لازم را وارد کرده و ذخیره کند. هر زمان موفق به احراز شرایط مورد نظر شد، به سامانه برگشته و اطلاعات خود را کامل کند.
10. تفاوت شرکتهای دانش بنیان نوپا با سایر شرکتها چیست؟
پاسخ: شاخص‌های عمومی آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، برای شرکتهای دانش‌بنیان نوپا با سهولت بیشتری آورده شده است. شرکتها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد می‌توانند اقدام به ثبت‌نام نمایند.
11. پس از اتمام ورود اطلاعات توسط شرکت، چه فرایندی طی می‌شود؟
پاسخ: پس از ورود کامل اطلاعات، ابتدا اطلاعات شرکت مورد بررسی و کنترل اولیه قرار می‌گیرد، سپس جهت بررسی به یک کارگزار تشخیص صلاحیت ارسال می‌شود. در صورت لزوم کارگزار جهت بررسی‌های بیشتر با شرکت تماس گرفته و از شرکت بازدید می‌کند و نظر خود را در مورد ویژگی‌های شرکت به صورت محرمانه به کارگروه اعلام می‌کند. در صورت تأیید دانش‌بنیان بودن توسط کارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهیلات، به شرکت اعلام می‌شود.
در تمامی مواردی که باید اقدامی توسط شرکت انجام شود یا اطلاعی در اختیار داشته باشد، به صورت نامه الکترونیکی و پیامک، به شرکت اطلاع رسانی می‌شود.
12. آیا شرکتهای دولتی یا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمایتهای قانون دانش بنیان را دارند؟
پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
13. در صورت ارائه اطلاعات غلط توسط شرکت چه مجازات‌هایی برای شرکت لحاظ خواهد شد؟
پاسخ: هر زمان که عدم صحت اطلاعات وارد شده از سوی شرکت محرز شود، آن شرکت صلاحیت دانش‌بنیان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عواید احتمالی ناشی از حمایت‌های مورد نظر قانون (موضوع ماده 11 قانون) خواهد بود و امکان ورود مجدد به فرایند ارزیابی شرکتها را نخواهد داشت.
14. آیا اطلاعات ارسال شده به کارگروه قابل اصلاح میباشد؟
پاسخ: تا پیش از تکمیل اطلاعات و ارسال کلیه اسناد مورد نیاز، امکان ذخیره‌سازی اطلاعات وارد شده و تکمیل آن در دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تکمیل اطلاعات و تأیید ارسال نهایی آن توسط متقاضی، اطلاعات وارد شده مبنای ارزیابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزیابی‌ها و اعلام تأیید یا عدم تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت، قابل اصلاح نمی‌باشد.
15. آیا در صورت عدم تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از طرف شرکت وجود دارد؟
پاسخ: در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از سوی شرکت رد شده وجود ندارد.
16. آیا عدم تأیید دانش‌بنیان بودن یک شرکت، به منزله عدم امکان استفاده آن شرکت از سایر تسهیلات و حمایت‌های تعریف شده در کشور (غیر از این قانون) است؟
پاسخ: خیر. این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه طرح‌های خود، همچنان از تسهیلاتی نظیر استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، شهرک‌های فناوری، جوایز جشنواره‌هایی نظیر جشنواره علم تا عمل، تسهیلت ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری و... استفاده نمایند.
17. اگر شرکت به تعهدات خود عمل نکرد چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: اعتبار دانش‌بنیان بودن شرکت لغو و تسهیلات احتمالی مصوب شده نیز لغو می‌شود.
18. اگر شرکت از حمایت‌های دریافت شده سوءاستفاده و آنها را برای مقاصد دیگری بکار برد چه عواقبی خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه شرکتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود:
الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.
ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.
ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.
د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند) موضوع ماده 11 قانون(
19. چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟
پاسخ: در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روی لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک نمایید.
20. چرا وقتی همه اطلاعات تکمیل و برای ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت نمیگیرد؟
پاسخ: پس از ورود اطلاعات، باید حتما کلید "ذخیره" را کلیک نمایید.
21. آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟
پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.
22. شرط 5 سال برای شرکتهای نوپا تاریخ ثبت شرکت ملاک هست یا تاریخ شروع فعالیت؟
پاسخ: تاریخ ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک ارزیابی می باشد.
23. منظور از بند 2-5-1 آیین نامه کارگروه مبنی بر سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام‌وقت شرکت، حداقل 6 ماه باشد. آیا مربوط به بیمه کارکنان در شرکت می باشد و یا بیمه فرد منظور است؟
پاسخ: بیمه کارکنان باید در شرکت متقاضی درخواست دانش بنیان انجام گرفته شده باشد.
24. آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟
پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات خواهد بود.
25. آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟
پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.
26. آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان میباشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
27. آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان میباشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
28. در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟
پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (50) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، از محل فروش «کالاها/خدمات دانش‌بنیان»، «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کالاهای تولید شده توسط آن شرکت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان حاصل نمایند.
همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.
29. چنانچه شرکتهای متقاضی سوال دیگری در خصوص فرایندهای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها دارند، چگونه می‌توانند از پاسخ آن مطلع شوند؟
پاسخ: شرکتها می‌توانند سایر سوالات خود را با مرکز تماس با شماره تلفن 83533030 034 مطرح نموده و یا با ایمیل مکاتبه نمایید.