شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه
 
♦ رفسنجان اسانس دارو (دانش بنیان)
♦ فناوران هوش مصنوعی غدیر
♦ بوتیا شریف گستر
♦ سارین طب آریا رفسنجان
♦ ایلیا مهر کیمیا کریمان
♦ آرون رایانه وطن نگار
♦ رایا همیار سپهر
♦ فرزان زیست ژن نوین
♦ ماهان شیمی صدف جنوب
♦ فروزان درمان تجهیز رفسنجان