مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

نام و نام خانوادگی: محمد زارع بیدکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD)
رشته تحصیلی: انگل‌شناسی پزشکی
رتبه دانشگاهی: دانشیار
تلفن و فاکس :۳۴۲۸۰۰۸۶ -۰۳۴
پست الکترونیک: m.zare@rums.ac.ir و mzarebidaki@gmail.com 
آدرس: بلوار امام علی (ع)، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره ۳، معاونت تحقیقات و فناوری