دکتر-سوده-خنامانی-فلاحتی‌پور-
دکتر سوده خنامانی فلاحتی‌پور

Cv -- علم سنجی -- گوگل اسکولار

سمت: رئیس گروه اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی:ژنتیک مولکولی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن مستقیم: ۳۴۲۸۰۰۸۶ -۰۳۴

شماره داخلی: 304

محل خدمت:

Email: s.falahatipour@rums.ac.ir