نحوه درج آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) نویسندگان دانشجو در مقالات علمی

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) رسمی و ثبت‌شده کمیته تحقیقات دانشجویی این د‌انشگاه جهت درج در انتشارات علمی به شرح ذیل است. طبق سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چنانچه مدرکی علمی با آدرس وابستگی سازمانی مغایر با آدرس رسمی به چاپ برسد، امتیازی برای دانشگاه  ندارد و در نتیجه هیچ‌گونه حمایت مالی برای انتشار آن مدرک نیز صورت نمی‌­گیرد.
همچنین شایان ذکر است برای مقالات استخراج‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی، ۱۰ درصد به مبلغ پایه پاداش مقاله  افزوده می‌گردد که این امر مشروط به ذکر عبارتی مبنی بر استخراج مقاله مذکور از پایان‌نامه دانشجو به‌صورت زیرنویس و یا در قسمت قدردانی مقاله و نیز ذکر سمت وی به عنوان دانشجو در وابستگی سازمانی دانشجو به آدرس رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه است.

♦ آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran