اعضای شورای پژوهش در تظام سلامت (HSR) دانشگاه 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت کارنامه
1 دکتر وحید محمدی شاهرخی ریاست دانشگاه
2
دکتر علی شمسی‌زاده
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
3 دکتر حمید حکیمی معاون آموزشی دانشگاه
4 دکتر عباس اسماعیلی معاون بهداشتی دانشگاه
5 دکتر محمدرضا غلامرضاپور معاون درمان دانشگاه
6 دکتر رضا درخشان فوق تخصص قلب اطفال
7 دکتر مصطفی صادقی متخصص دندانپزشکی
8 دکتر امیر مقدم احمدی متخصص نورولوژی
9 دکتر جعفر احمدی متخصص رادیالوژی
10 دکتر سیدمحسن نژاد قادری    
11 دکتر محسن رضائیان مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
12 دکتر محمدرضا میرزایی سرپرست گروه فناوری سلامت  
13 خانم منور نادری کارشناس مسئول پژوهش دانشگاه