برنامه‌های ثبت بیماری‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آنها مشارکت دارد

 

ردیف نام برنامه ثبت مرکز/دانشگاه متولی برنامه رابط برنامه در دانشگاه کارشناس برنامه وبگاه
۱

ثبت سرطان جمعیتی

معاونت‌ بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


دکتر امیر رهنما
آقای مرتضی جعفری
خانم مژده عباسی
۲ ثبت دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد‌رضا شفیع‌پور
خانم دکتر بالایی
۳

ثبت بین‌المللی سکته (استروک)

SITS

Safe Implementation of Treatments in Stroke


دکتر علیرضا وکیلیان
-
۴ ثبت ملی آرتریت روماتوئید مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر میترا عباسی‌فر
-
۵ ثبت لوپوس  مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر میترا عباسی‌فر
-