راهنمای کاربردی جستجودر پایگاه ProQuest :

PROQUEST  مجموعه­ا ی از پایگاههایی شامل پایان­نامه ها، سخنرانیها، مقالات نشریات علمی و گزارشها می­باشد این مجموعه، اطلاعاتی از ناشران مختلف از قبیل OXFORD ، SPRINGER  ،EMERALD  ،CRCPRESS  و... را جمع آوری کرده است.

آدرس پایگاه:  www.proquest.com

روش­های جستجو (search)

  • 1- جستجوی ساده: (Basic searchکلید واژه های خود را در جعبه جستجووارد نمایید .پایگاههای اطلاعاتی متعددی قابل بازیابی است که می توان در منوی آبشاری پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز را انتخاب کرد. سپس در قسمتData range محدوده زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.با انتخاب گزینه Full Text Document only جستجوی شما فقط به رکوردهایی محدود می شود که متن کامل آنها قابل دسترسی میباشد. Scholarly Journal in cluding Peer-Reviewed شما را به مقالات علمی و اکادمیک هدایت می­کند.با کلیک بر روی عبارت More Search Option از سایر امکانات جستجو از جمله عنوان نشریه، نوع مقاله (نامه، گزارش، سخرانی، آمار و غیره )، نوع نشریه (نشریات علمی، نشریات صنعتی، روزنامه ها، مجلات، مراجع و گزارشها) می توانید استفاده کنید. به عنوان مثال: در قسمت  Publication Title نام نشریه را وارد و یا با استفاده ازLook UP Publications  لیست الفبایی نشریات را مشاهده و نشریه مورد نظر را با استفاده از گزینه  Add To Search به جعبه جستجو ارسال کنید.

 

  • 2- جستجوی پیشرفته (Advanced search): گزینه Advanced را انتخاب کنید . در اینجا امکان محدود کردن جستجو در فیلد های مختلف وجود دارد . همچنین می توان چندین کلید واژه را در جعبه های جستجو وارد کرده و هر کدام را در فیلد خاصی محدود نمود. با انتخاب گزینه Add a row می توان یک کادر جستجوی جدید اضافه و Remove a rowآن را حذف می­کند .

 

  •  3- جستجوی موضوعی  subject search): Suggested Topicsیک سیستم هوشمند میباشد که مبتنی بر تزاروس است. در حقیقت از واژگان کنترل شده و راهنمای موضوعی سلسله مراتبی برای بهبود جستجو به صورت سیستماتیک استفاده میشود با انتخاب یک کلید واژه ،اصطلاحات مرتبط با آن را می توانید مشاهده کنید.

 

  •  4- نشریات (Publications ):  با انتخاب این گزینه، می­توان لیست الفبایی مجلات را مشاهده و یا به صورت کلید واژه­ای به جستجوی مجله خاصی پرداخت. در مقابل عنوان هر مجله ، پوشش زمانی آن  مجله مشخص شده است.