راهنمای کاربردی جستجو در پایگاه Clinicalkey

دسترسی به مجموعه مذکور شامل: کتاب مرجع بالینی و پایه، مقالات، مدلاین، فیلم­های آموزشی،  بانک اطلاعات دارویی، دستنامه ­های آموزش بیماران و گایدلاین­ ها می­ باشد.

مجموعه مذکور از اوایل سال 2014 میلادی برای کلیه دانشگاهها قابل استفاده می­باشد و توسط موسسه الزویر (رلکس) پشتیبانی می ­گردد. 

بنابراین، منبع غنی از مجموعه منابع است. در تحقیقات و امور آموزشی بسیار با اهمیت است. منابع این پایگاه به طور مستمر بروز می­گردند.

آدرس پایگاه:

www.clinicalkey.com

روش های  جستجو:  (Search Methods)

1-کلید واژه (Keywords)

 2-مرور منابع (Browse)

  • 1- کلید واژه: کاربران می­توانند با انتخاب کلید واژه های مناسب و پیشنهاداتی که از طریق پایگاه داده می­شود به مطالب خود دسترسی پیدا نمایند.
  •   محدودیت­ها: کاربران می­توانند با استفاده از نوع منبع، نوع مطالعه، تخصص و تاریخ، نتایج جستجوی خود را محدود نمایند.
  • 2- مرور منابع: کاربران می توانند با انتخاب Books، Journals، Drug monographs'، Guidelines، Multimedia، patient education، Procedure consult به منابع مذکور دسترسی پیدا نموده، و درآنها جستجو را انجام دهند.
  •  امکانات ذخیره، ایمیل و پرینت در هر دو حالت وجود دارد.
  •  جهت ذخیره، پرینت و ارائه به صورت powepoint کاربران بایستی در سیستم مذکور ثبت نام نموده باشند.
  • در صورتی که کاربران با ایمیل دانشگاهی، در پایگاه ثبت نام نمایند، از خارج حوزه IP دانشگاه هم می توانند از امکلانات پایگاه برخوردار گردند.
  • نکته1: برای اولین بار ثبت نام بایستی از طریق کامپیوترهایی  که از IP دانشگاه خدمات اینترنت را دریافت می کنند انجام پذیرد.
  • نکته2: همچنین از طریق VPN سرویس دهی از خارج دانشگاه  نیز امکان پذیر است (IP های غیر از دانشگاه)
  •  از 30 دسامبر 2015 میلادی پایگاهNursing consult نیز بهclinical key اضافه گردیده است و جهت پرستاران، پیراپزشکان و ... از مطالب مهمی برخوردار است و شیوه جستجو عینا مانند Clinicalkey می­ باشد.

  www.clinicalkey.com/nursing

در قسمت مرور منابع، مطالب مربوط به پرستاری-مامایی و پیراپزشکی موجود است که شامل:

Drug monographs, Clinical , Journals, Books, EBN, clinical up to skills, Nursing scalls, date, core Measures, Labs Nursing Educator Topics ,