رسالت و چشم‌انداز معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رسالت (Mission):
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یک معاونت زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است که به منظور ارتقای پژوهش در رشته‌های مختلف علوم پزشکی، پژوهش‌های مرتبط با حوزه سلامت، مراقبت‌های جامع سلامت (در سطوح پیشگیری و درمان) و مدیریت در سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تشکیل شده است و تلاش می‌کند در ترویج فرهنگ پژوهش در کلیه سطوح دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای جامعه سرآمد باشد.
این معاونت متعهد است که بسترسازی مناسب پژوهش و نوآوری جهت رشد و تعالی مدیران، اساتید، دانشجویان و کارکنان را فراهم آورد.

چشم‌انداز (Vission):
معاونت تحقیقات و فناوری در پنج سال آینده با بهبود مستمر فعالیت‌ها، تأمین فضای مورد نیاز، منابع مالی و انسانی از طریق کاربست روش‌های علمی و با توجه به قوانین و مقررات و شایسته‌سالاری، خود را به یکی از معاونت‌های برتر در سطح دانشگاه ارتقا خواهد داد.
معاونت تحقیقات و فناوری در راستای تحقق شعار «جامعه سالم و اعتلای کرامت انسانی پشتوانه توسعه پایدار» بر آن است با نوآوری در زمینه‌های پژوهشی یکی از معاونت‌های برتر در سطح دانشگاه و کلان‌منطقه ۸ باشد.
معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد با تلاش مداوم و اهتمام و همیاری اعضا و پژوهشگران خود در راستای چشم‌انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بردارد تا این معاونت به عنوان معاونتی مرجع، پیشرو و نوآور در حیطه پژوهش در سطح منطقه و کشور شناخته شود.
معاونت تحقیقات و فناوری با اشاعه نتایج پژوهش‌های خود به صور‌ گوناگون مانند گزارش‌های چاپی و رایانه‌ای در محیط‌های شبکه، ارائه سمینار‌ها و کارگاه‌ها و همچنین کاربست نتایج پژوهش‌ها، نشان خواهد داد که نه تنها مرکزی پژوهش‌مدار است بلکه به کاربرد نتایج پژوهش و اجرای طرح‌های حاصل از آنها اعتقاد راسخ دارد.