شرح وظایف مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه 

 

۱-  امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی واصله از شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد توسعه تحقیقات بالینی و HSR دانشگاه (شامل بررسی اولیه، طرح در شورای پژوهشی، مکاتبات لازم، تنظیم قرارداد، نظارت، پرداخت هزینه‌ها و صدور پایان طرح)

۲- امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت برگزاری، ابلاغ و اجرای مصوبات آن

۳- تدوین ‌آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

۴- امور مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش‌ دانشگاه و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن

۵- امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه (شامل اخذ موافقت‌ اصولی و قطعی، ارزشیابی، مکاتبات اداری، جذب دانشجوی دکتری پژوهشی)

۶- امور مربوط به شورای پژوهش در نظام سلامت (HSR) دانشگاه

۷- امور مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۸- امور مربوط به واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه

۹- امور مربوط به حمایت‌های مالی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه (مانند محاسبه و پرداخت پاداش چاپ کتاب، چاپ مقاله، ثبت نوآوری و شرکت در همایش‌های داخلی و خارجی)

۱۰- امور مربوط به ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و علم‌سنجی دانشگاه، واحدهای تابعه، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه و معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر 

۱۱- امور مربوط به اعزام اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه در همایش‌های داخلی و خارجی

۱۲- امور مربوط به فرصت‌ مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه

۱۳- امور مربوط به برگزاری کارگاه‌های علمی مرتبط با پژوهش

۱۴- امور مربوط به برگزاری همایش‌های علمی در دانشگاه

۱۵- امور جاری حوزه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه (تنظیم گواهی‌ها، معرفی‌نامه‌ها، تهیه گزارش‌ و ...)

۱۶- سایر امور محوله از سوی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه