برنامه پسادکتری

برنامه حمایت مالی از دوره‌های پسادکتر از سال ۱۳۹۳ با هدف حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان و دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD)، دانشنامه تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی در راستای ارتقای سطح تحقیقات پایه و کاربردی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در معاونت تحقیقات و فناوری راه  ندازی شده است. در راستای این مهم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم‌نامه‌ای با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد کرده است. براساس این تفاهم‌نامه سالانه حداکثر ۱۰۰ محقق برجسته در دوره‌های پسا‌دکتری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جذب خواهد شد. داوطلبان محترم جهت اطلاع از دستوالعمل و فراخوان‌های مربوطه می‌توانند به سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت > مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات> گروه امور پژوهشی در این لینک مراجعه کنند.

دستورالعمل برگزاری دوره و فرم‌های مربوطه از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

♦ آیین‌نامه اجرایی پذیرش دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه

♦ دستورالعمل دوره پسادکتری پژوهشی

♦ فرم فارسی

♦ فرم انگلیسی

♦ نمونه فرم تکمیل‌شده