الف) معرفی واحد مالکیت فکری دانشگاه
واحد مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، به عنوان زیرمجموعه گروه¬های مدیریت توسعه فناوری سلامت، وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری، همگام با سایر دانشگاهای کشور با هدف کمک به رشد و شکوفایی خلاقیت و عملی کردن  ایده‌ها و نوآوری‌های اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان، از سال 1399 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.
این دفتر با حضور افراد متخصص در حوزه داوری و ارزیابی اختراعات، در حمایت از دارایی‌های فکری اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی نقش مفیدی ایفاء می‌نماید، همچنین با ارائه خدمات مشاوره‌ای  و تسریع ارزیابی اظهارنامه‌ها، می‌تواند موجبات پیشرفت و توسعه فناوری کشور را فراهم آورد.
 
ب) شرح وظایف
شرح وظایف این دفتر بر اساس آیین‌نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به شرح زیر است:
♦ جمع‌آوری اطلاعات دارایی فکری پدید آمده در دانشگاه از طریق تعامل با واحدهای مختلف دانشگاه و ثبت و نگهداری مدارک مربوط به ثبت دارایی فکری
♦ مشاوره درباره نحوه حفاظت و ثبت دارایی فکری و همکاری در تنظیم ادعانامه‌های ثبت اختراع برای افرادیکه در این خصوص با دانشگاه در ارتباط هستند.
♦ تنظیم دستور کار و تشکیل منظم کمیته مالکیت فکری و نوآوری
♦ ابلاغ و اجرای مصوبات کمیته مالکیت فکری و نوآوری
♦ مشارکت در کمیته هماهنگی مالکیت فکری کلان منطقه با حضور مسئولین واحدهای مذکور با مدیریت دبیر کلان منطقه به منظور همکاری و تبادل تجربیات و توانمندسازی واحدهای مذکور در دانشگاههای عضو
♦ برنامه ریزی جهت آموزش مالکیت فکری برای جامعه هدف و داوران و برگزاری کارگاههای مورد نیاز
♦ داوری اختراعات توسط داوران آموزش دیده و مورد تایید وزارت بهداشت، در مواردی که دانشگاه به عنوان مرجع استعلام می‌باشد.
♦ نظارت بر کار داوران و گزارش تخلفات آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات دانشگاه
♦ اخذ تعهد محرمانگی برای داوران، کارشناسان و مدیرانی که با ادعانامه‌های اختراع دیگران سر و کار دارند.(جهت افشای دارایی فکری توسط پدید آورنده آن برای واحد مالکیت فکری)
♦ نظارت بر قراردادها و موافقت نامه‌ها در جهت کسب پروانه و بهره برداری از دارایی فکری و ارجاع آن به شورای فناوری جهت تصویب نهایی
♦ هماهنگی در خصوص اطلاع رسانی و انتشار دستاوردها اعم از مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی (با ذکر نام دانشگاه)، در صورت لزوم انتشار، در شرایطی که قابلیت ثبت داشته لیکن مراحل ثبت اختراع آن تکمیل نشده است.
♦ پرداخت سهم دانشگاه و نیز تقبل تمام یا قسمتی از سهم پدیدآورنده دارایی فکری از هزینه ثبت آن با مجوز کمیته مالکیت فکری و هیات امنا
♦ ارتباط و همکاری با نهادها و سازمان‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف محوله
♦ اقدام به ثبت دارایی فکری در مواردیکه پدید آورنده تمایلی به این کار نداشته باشد و یا بازه مهلت 6 ماهه از افشای دارایی فکری، در شرایطی که منافع دانشگاه، ثبت آن را ایجاب نماید.
♦ گزارش متخلفین از مقررات مالکیت فکری و اعلام ضرر و زیان دانشگاه به اداره حقوقی جهت تادیه خسارت نظیر پنهان کردن قرارداد با محل دیگری که مانع واگذاری کلیه حقوق به دانشگاه شود و با افشای عمومی دارایی فکری بدون هماهنگی با واحد مالکیت فکری و به صورتی که باعث زیان دانشگاه شود.
 
ج)‌ روند فعالیت‌های مالکیت فکری در دانشگاه  علوم پزشکی رفسنجان
تمام کسانی (اعضای هیئت علمی، دانشجو، پژوهشگر، فناور و غیره) که فعالیت آنها در دانشگاه (طرح تحقیقاتی، طرح فناورانه، پایان نامه و غیره) می‌تواند منجر به ایجاد دارایی فکری (ثبت اختراع، پتنت، محصول و غیره) گردد، باید واحد مالکیت فکری دانشگاه را مطلع نموده و متعهد به رعایت مقررات این واحد باشند. 
 
د) فرایند تخصیص مالکیت حاصل از دارایی فکری در دانشگاه  علوم پزشکی رفسنجان