فراخوان پذیرش  و راه‌اندازی دوره پسا‌دکتری پژوهشی

دانشگاه علوم  پزشکی رفسنجان در نظر دارد در سه مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، محیط کار و فیزیولوژی-فارماکولوژی پژوهشگر بپذیرد.

الف) شرایط داوطلبان
♦ داشتن مدرک دکترای تخصصی (PhD)، تخصصص و یا فوق تخصصی حسب مورد که مورد قبول وزارتین بهداشت و علوم بوده و حداقل سه سال از تاریخ اخذ مدرک گذشته باشد.
♦ داشتن حداقل 3 مقاله علمی- پژوهشی به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول در مجلات نمایه‌شده در PubMed یا ISI Web of Science
♦ برخورداری از صلاحیت‌های عمومی
♦ اخذ پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط دانشگاه
♦ رشته و تخصص متقاضی می‌بایست در راستای اهداف مرکز تحقیقاتی مربوطه باشد. 

ب) مدارک و فرایندها 
۱- احراز شرایط مندرج در این فراخوان توسط پژوهشگر
۲- تکمیل فرم اطلاعات پژوهشگر پسادکتری‌
۳- پذیرش کتبی پژوهشگر پسادکتری پژوهشی از استاد پذیرنده
۴- تأیید پذیرش توسط گروه مربوطه یا مرکز تحقیقاتی
۵- انعکاس رأی گروه به معاونت تحقیقات دانشگاه جهت بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی همراه با مدارک مربوطه
۶- صدور حکم و ابلاغ به استاد یا مرکز تحقیقات مربوطه

 ج) اساتید راهنمای واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

مرتبه علمی

مرکز تحقیقات

فیلد پسادکتری

۱

دکتر غلامحسین حسن‌شاهی

دانشیار

پزشکی مولکولی

- نقش کموکاین‌ها در پاتوفیزیولوژی بیماری‌های مختلف

- حوزه تحقیقات سرطان به ویژه ژنتیک سرطان‌ها

- تحقیقات درمان‌محور در حوزه سرطان و کاربرد داروهای سنتزی جدید در درمان سرطان‌ها

- تحقیقات در حوزه بیماری‌های متعاقب انتقال خون و فراورده‌های خونی نظیر هپاتیپ B و C

- دیابتولوژی

- بیماری تالاسمی و بیماری‌های ژنتیکی خون

۲

دکتر مهدی محمودی

استاد

پزشکی مولکولی

استخراج مواد مؤثره گیاهان دارویی و شناسایی آنها و کاربرد این اجزاء در درمان یا پیشگیری از سرطان‌ها و بیماریهای غیر‌واگیر مخصوصاً دیابت در حالت برون‌تنی و درون‌تنی.  همچنین مقایسه روش‌های مختلف دارورسانی به سایت‌های هدف

۳

دکتر محسن رضائیان

استاد

محیط کار

 اپیدمیولوژی خودکشی

۴

دکتر علی شمسی‌زاده

دانشیار

فیزیولوژی-فارماکولوژی

مطالعه در زمینه عوامل و مواد افزایش‌دهنده یادگیری و حافظه در شرایط فیزیولوژیک با استفاده از سه دیدگاه الکتروفیزیولوژی ( ثبت سیگنال‌های خارج سلولی و ثبت EEG)، رفتاری و مولکولی است. طول دوره بین یک تا سه سال خواهد بود. و داوطلب باید در حوزه مربوط به شناخت و حافظه علاقمند و دارای تخصص باشد. مطالعه در دو بخش حیوانی و انسانی طراحی و اجرا خواهد شد.

 

♦ داوطلبان محترم می‌توانند فرم‌ها، مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶ به پست الکترونیک معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه به نشانی  Vcrt@rums.ac.ir ارسال نمایند. فرم‌های فارسی و انگلیسی و نمونه فرم تکمیل‌شده و نیز دستورالعمل دوره پسادکتری از لینک‌ زیر قابل دریافت است:

کلیک کنید